Mangel på vilje eller mangel på dyktighet?

0 Comments

  Hvordan kan du finne ut om en for dårlig ytelse har sin årsak i mangel på vilje eller mangel på dyktighet? Hvilke ledelsesmetoder passer best for hver enkelt medarbeider? Prestasjonsfremmende innflytelse [...]

Read Full

Bli den beste salgssjefen med ”Situasjonsbestemt kommunikasjon”

0 Comments

Nedenfor har du 3 caser som er litt av innholdet på vår utdannelse innen salgssjef funksjon. Prøv å løs nedenstående caser på hvilken lederstil du vil velge? Lykke til! [...]

Read Full

Forskjellige kundetyper?

0 Comments

Den Røde kunde er introvert, men fortellende og dikterende, utrykksfull, saklig rask, klar og sikker, krevende, konkluderende resultatorientert logiker, vil ha ansvar og er redd for å å miste kontrollen og tar ofte [...]

Read Full

Unngå utsettelser

0 Comments

Unngå utsettelser. [...]

Read Full

Unngå utsettelser

0 Comments

Unngå utsettelser. [...]

Read Full

Stressmestring “for deg og kunden”

0 Comments

Hensikt Å håndtere både kundens og ditt eget negative stress. Grunnleggende suksessfaktor Kunnskap om stress og stressreaksjoner, samt kompetanse i stressmestring. Suksesskriterie Du holder deg i flytsonen. Suksessformel Suksess = Trening [...]

Read Full

Stressmestring “for deg og kunden”

0 Comments

Hensikt Å håndtere både kundens og ditt eget negative stress. Grunnleggende suksessfaktor Kunnskap om stress og stressreaksjoner, samt kompetanse i stressmestring. Suksesskriterie Du holder deg i flytsonen. Suksessformel Suksess = Trening [...]

Read Full

Hvor sterk er din intuisjon?

0 Comments

Intuisjon er en kombinasjon av utpreget sensitivitet (følsomhet) overfor de signaler andre sender ut og en usedvanlig evne til å bruke kunnskap og erfaring spontant på øyeblikkets situasjoner. Erkjennelse kommer ofte som [...]

Read Full

Hvor sterk er din intuisjon?

0 Comments

Intuisjon er en kombinasjon av utpreget sensitivitet (følsomhet) overfor de signaler andre sender ut og en usedvanlig evne til å bruke kunnskap og erfaring spontant på øyeblikkets situasjoner. Erkjennelse kommer ofte som [...]

Read Full

Rådgivende lederstil passer best når medarbeideren mangler kompetanse eller arbeidserfaring. og er demotivert og uvillig

0 Comments

Rådgivende lederstil passer best når medarbeideren mangler kompetanse eller arbeidserfaring og er demotivert og uvillig. Du velger den sterkt styrende og sterkt støttende rådgivende lederstilen når • du har en [...]

Read Full