Hva med kompetanse og engasjement før din medarbeider vurderer å slutte?

0 Comments

HVA – Prestasjoner avhenger hovedsakelig av to faktorer: Kompetanse og engasjement (= arbeidslyst /motivasjon). Kompetanse er summen av din kunnskap, ferdighet, erfaring, evne og vilje dvs. hvilke forutsetninger i form av evner, erfaringer og [...]

Read Full

Hva med kompetanse og engasjement før din medarbeider vurderer å slutte?

0 Comments

HVA – Prestasjoner avhenger hovedsakelig av to faktorer: Kompetanse og engasjement (= arbeidslyst /motivasjon). Kompetanse er summen av din kunnskap, ferdighet, erfaring, evne og vilje dvs. hvilke forutsetninger i form av evner, erfaringer og [...]

Read Full

Hva med kompetanse og engasjement før din medarbeider vurderer å slutte?

0 Comments

HVA – Prestasjoner avhenger hovedsakelig av to faktorer: Kompetanse og engasjement (= arbeidslyst /motivasjon). Kompetanse er summen av din kunnskap, ferdighet, erfaring, evne og vilje dvs. hvilke forutsetninger i form av evner, erfaringer og [...]

Read Full

Speilnevronene kan forklare speiling- Vi kan takke en apekatt for oppdagelsen

0 Comments

HVA – Speilnevroner er nerveceller som er aktive både når du selv gjør en bevegelse og som er aktive når du ser andre gjøre den samme bevegelsen. HVEM – Vi kan takke [...]

Read Full

Speilnevronene kan forklare speiling- Vi kan takke en apekatt for oppdagelsen

0 Comments

HVA – Speilnevroner er nerveceller som er aktive både når du selv gjør en bevegelse og som er aktive når du ser andre gjøre den samme bevegelsen. HVEM – Vi kan takke [...]

Read Full

Speilnevronene kan forklare speiling- Vi kan takke en apekatt for oppdagelsen

0 Comments

HVA – Speilnevroner er nerveceller som er aktive både når du selv gjør en bevegelse og som er aktive når du ser andre gjøre den samme bevegelsen. HVEM – Vi kan takke [...]

Read Full

Speiling skaper rapport. (Faglig innhold)

0 Comments

HVA – Speiling er et effektivt verktøy for å skape trygghet, tillit og kontakt. Speiling kalles også for matching. Det er både et resultat av rapport og en metode for å [...]

Read Full

Speiling skaper rapport. (Faglig innhold)

0 Comments

HVA – Speiling er et effektivt verktøy for å skape trygghet, tillit og kontakt. Speiling kalles også for matching. Det er både et resultat av rapport og en metode for å [...]

Read Full

Speiling skaper rapport. (Faglig innhold)

0 Comments

HVA – Speiling er et effektivt verktøy for å skape trygghet, tillit og kontakt. Speiling kalles også for matching. Det er både et resultat av rapport og en metode for å [...]

Read Full

Rapport er en tilstand av kontakt, tillit og balanse.

0 Comments

  HVA – Rapport er en tilstand av kontakt, tillit og balanse mellom partene som kommuniserer. Du slutter deg til din samtalepartners måte å utrykke seg på ved å gjøre det samme som [...]

Read Full