Hva er Profil20?

0 Comments

Profil20 er et webbasert norsk Mulighets- og utviklingsverktøy som kan brukes: 1. Ved å måle HUMANKAPITALEN 2. I forbindelse med sammensetning av team 3. I omstillingsprosesser 4. For utviklingssamtaler med medarbeidere [...]

Read Full

Hva er Profil20?

0 Comments

Profil20 er et webbasert norsk Mulighets- og utviklingsverktøy som kan brukes: 1. Ved å måle HUMANKAPITALEN 2. I forbindelse med sammensetning av team 3. I omstillingsprosesser 4. For utviklingssamtaler med medarbeidere [...]

Read Full

Hva er Profil20?

0 Comments

Profil20 er et webbasert norsk Mulighets- og utviklingsverktøy som kan brukes: 1. Ved å måle HUMANKAPITALEN 2. I forbindelse med sammensetning av team 3. I omstillingsprosesser 4. For utviklingssamtaler med medarbeidere [...]

Read Full

Hva er Profil20?

0 Comments

Profil20 er et webbasert norsk Mulighets- og utviklingsverktøy som kan brukes: 1. Ved å måle HUMANKAPITALEN 2. I forbindelse med sammensetning av team 3. I omstillingsprosesser 4. For utviklingssamtaler med medarbeidere [...]

Read Full

Hva er Profil20?

0 Comments

Profil20 er et webbasert norsk Mulighets- og utviklingsverktøy som kan brukes: 1. Ved å måle HUMANKAPITALEN 2. I forbindelse med sammensetning av team 3. I omstillingsprosesser 4. For utviklingssamtaler med medarbeidere [...]

Read Full