Er du analytisk eller praktisk av natur?

0 Comments

10 Du er en typisk grubler. Utenfor det nor­male. Lever i din egen verden. 8 Du er så tenksom og grublende at du bev­eger deg helt på grensen av det [...]

Read Full

Er du analytisk eller praktisk av natur?

0 Comments

10 Du er en typisk grubler. Utenfor det nor­male. Lever i din egen verden. 8 Du er så tenksom og grublende at du bev­eger deg helt på grensen av det [...]

Read Full

Er du analytisk eller praktisk av natur?

0 Comments

10 Du er en typisk grubler. Utenfor det nor­male. Lever i din egen verden. 8 Du er så tenksom og grublende at du bev­eger deg helt på grensen av det [...]

Read Full

Hva er ditt behov for personlig kontroll?

0 Comments

10 Behovet for personlig kontroll – å be­ herske av situasjonen – er så sterkt at du føler deg fullstendig låst. Utenfor det normale. Arbeidsudyktig. 8 Du har et [...]

Read Full

Hva er ditt behov for personlig kontroll?

0 Comments

10 Behovet for personlig kontroll – å be­ herske av situasjonen – er så sterkt at du føler deg fullstendig låst. Utenfor det normale. Arbeidsudyktig. 8 Du har et [...]

Read Full

Er du forsiktig eller – risikovillig ?

0 Comments

  10 Ekstremt forsiktig. Full risikovegring. 8 Du er uhyre forsiktig – og vegrer deg for selv bagatellmessige risikoer. På grensen til å være arbeidsudyktig. 6 Du er svært [...]

Read Full

Er du distansert eller svært Omgjengelig

0 Comments

  Normen kan du lese fra 10 (ekstremt lukket)til 0 og til 10 (ekstremt utadvendt) 10 Du er ekstremt lukket og distansert. Uten­ for det normale. Du skyr andre. [...]

Read Full

Er du distansert eller svært Omgjengelig

0 Comments

  Normen kan du lese fra 10 (ekstremt lukket)til 0 og til 10 (ekstremt utadvendt) 10 Du er ekstremt lukket og distansert. Uten­ for det normale. Du skyr andre. [...]

Read Full

Er du distansert eller svært Omgjengelig

0 Comments

  Normen kan du lese fra 10 (ekstremt lukket)til 0 og til 10 (ekstremt utadvendt) 10 Du er ekstremt lukket og distansert. Uten­ for det normale. Du skyr andre. [...]

Read Full

Passiv og aktiv legning

0 Comments

[...]

Read Full