“Mulige styrker og flaskehalser i et forhold”

0 Comments

Source: “Mulige styrker og flaskehalser i et forhold” [...]

Read Full

“Mulige styrker og flaskehalser i et forhold”

0 Comments

  Nedenstående er ikke noe sannhetsbevis, da jeg mener mennesker har en primær adferdsstil og flere sekundære. Men dette er det “beste” jeg har sett fra DISC Family. Den [...]

Read Full

Pris og rabatt- spørsmål i møte med kunden.(dagens gratis-kurs uten rabatt)

0 Comments

  Pris og rabattspørsmål Hensikt er: Å oppnå størst mulig fortjenestemargin. Grunnleggende suksessfaktor: Vent med pris og rabattspørsmål til lysten på produktet er maksimal. Suksessformel: Suksess = Kjøpelyst x [...]

Read Full