Humor kommuniserer direkte med din fantasi.

0 Comments

HVA – Humor er sjelens støtdemper og krop- pens indre trimapparat. Humor defineres som den mentale evnen til å sette pris på motstridende budskap. Alternativet er å ta det [...]

Read Full

Samtalen er kongeveien til forståelse.

0 Comments

  Samtalen er kongeveien til forståelse Den norske filosofen Hans Skjervheim (1926 – 1999) var samtalens mann. Han ble kalt “en venn av den andres tanker” fordi han alltid [...]

Read Full

Samtalen er kongeveien til forståelse.

0 Comments

  Samtalen er kongeveien til forståelse Den norske filosofen Hans Skjervheim (1926 – 1999) var samtalens mann. Han ble kalt “en venn av den andres tanker” fordi han alltid [...]

Read Full

Samtalen er kongeveien til forståelse.

0 Comments

  Samtalen er kongeveien til forståelse Den norske filosofen Hans Skjervheim (1926 – 1999) var samtalens mann. Han ble kalt “en venn av den andres tanker” fordi han alltid [...]

Read Full

Det mest effektive er å ta sjansen på å ta feil.

0 Comments

  Superselgere har evnen til å gjøre det enkelt. Utelatelser, forvrengninger og generaliser- inger eksisterer fordi de, tross risikoen for misforståelser og feiltolkninger, letter kom- munikasjonen. Du trenger ikke [...]

Read Full

Det mest effektive er å ta sjansen på å ta feil.

0 Comments

  Superselgere har evnen til å gjøre det enkelt. Utelatelser, forvrengninger og generaliser- inger eksisterer fordi de, tross risikoen for misforståelser og feiltolkninger, letter kom- munikasjonen. Du trenger ikke [...]

Read Full

Hva skjer om du har en spesielt godt utviklet automatisk sosial kompetanse?

0 Comments

Kalibrering og pacing: Hva skjer om du har en spesielt godt utviklet automatisk sosial kompetanse? Da har du ekstreme ferdigheter til å lese kroppsspråk. Noen mennesker har en ekstrem evne for [...]

Read Full

Hva skjer om du har en spesielt godt utviklet automatisk sosial kompetanse?

0 Comments

Kalibrering og pacing: Hva skjer om du har en spesielt godt utviklet automatisk sosial kompetanse? Da har du ekstreme ferdigheter til å lese kroppsspråk. Noen mennesker har en ekstrem evne for [...]

Read Full

Hva skjer om du har en spesielt godt utviklet automatisk sosial kompetanse?

0 Comments

Kalibrering og pacing: Hva skjer om du har en spesielt godt utviklet automatisk sosial kompetanse? Da har du ekstreme ferdigheter til å lese kroppsspråk. Noen mennesker har en ekstrem evne for [...]

Read Full

Hva skjer om du har en spesielt godt utviklet automatisk sosial kompetanse?

0 Comments

Kalibrering og pacing: Hva skjer om du har en spesielt godt utviklet automatisk sosial kompetanse? Da har du ekstreme ferdigheter til å lese kroppsspråk. Noen mennesker har en ekstrem evne for [...]

Read Full