Ulike mennesker må behandles ulikt for at de skal utvikle seg best mulig.

0 Comments

  Dine medarbeidere lytter best til deg når du tar hensyn til deres måte å kommunisere på. Vet du hvor raskt du skal snakke? Hvor mye detaljer du skal [...]

Read Full

Ulike mennesker må behandles ulikt for at de skal utvikle seg best mulig.

0 Comments

  Dine medarbeidere lytter best til deg når du tar hensyn til deres måte å kommunisere på. Vet du hvor raskt du skal snakke? Hvor mye detaljer du skal [...]

Read Full

Hva er Human Kapital?

0 Comments

Begrepet ”human kapital” refererer seg til ”menneskene i en organisasjon” og den verdien disse representerer og, ikke minst, det potensialet for å skape økonomisk vekst og utvikling i virksomheten [...]

Read Full

Hva er Human Kapital?

0 Comments

Begrepet ”human kapital” refererer seg til ”menneskene i en organisasjon” og den verdien disse representerer og, ikke minst, det potensialet for å skape økonomisk vekst og utvikling i virksomheten [...]

Read Full

Hva er Human Kapital?

0 Comments

Begrepet ”human kapital” refererer seg til ”menneskene i en organisasjon” og den verdien disse representerer og, ikke minst, det potensialet for å skape økonomisk vekst og utvikling i virksomheten [...]

Read Full

Hva er Human Kapital?

0 Comments

Begrepet ”human kapital” refererer seg til ”menneskene i en organisasjon” og den verdien disse representerer og, ikke minst, det potensialet for å skape økonomisk vekst og utvikling i virksomheten [...]

Read Full

Hva er det unike med disse personene som selger best?

0 Comments

  Hva er det unike med disse personene som selger best? Hvorfor kaller vi dem for bestselgere? Hvorfor kaller vi dem ikke superselgere? Det er to grunner til det. [...]

Read Full

Refleksjon over egen atferd er nødvendig for å forstå andre og dermed kunne fylle leder- rollen.

0 Comments

Ulike mennesker må behandles ulikt for at de skal utvikle seg best mulig. Dine medarbeidere lytter best til deg når du tar hensyn til deres måte å kommunisere på. [...]

Read Full

Refleksjon over egen atferd er nødvendig for å forstå andre og dermed kunne fylle leder- rollen.

0 Comments

Ulike mennesker må behandles ulikt for at de skal utvikle seg best mulig. Dine medarbeidere lytter best til deg når du tar hensyn til deres måte å kommunisere på. [...]

Read Full

Refleksjon over egen atferd er nødvendig for å forstå andre og dermed kunne fylle leder- rollen.

0 Comments

Ulike mennesker må behandles ulikt for at de skal utvikle seg best mulig. Dine medarbeidere lytter best til deg når du tar hensyn til deres måte å kommunisere på. [...]

Read Full