Dette er det svakeste leddet for nesten alle bedrifter⛑Selgere og servicemedarbeidere samarbeide og tilpasse seg til kundens atferd🍒

0 Comments

Salg handler om å få kunden til å føles seg vel. Målet er å få kunden til å føle seg vel med kjøpet. For å komme dit, må kunden [...]

Read Full

Dette er det svakeste leddet for nesten alle bedrifter⛑Selgere og servicemedarbeidere samarbeide og tilpasse seg til kundens atferd🍒

0 Comments

Salg handler om å få kunden til å føles seg vel. Målet er å få kunden til å føle seg vel med kjøpet. For å komme dit, må kunden [...]

Read Full

Dette er det svakeste leddet for nesten alle bedrifter⛑Selgere og servicemedarbeidere samarbeide og tilpasse seg til kundens atferd🍒

0 Comments

Salg handler om å få kunden til å føles seg vel. Målet er å få kunden til å føle seg vel med kjøpet. For å komme dit, må kunden [...]

Read Full

Dette er det svakeste leddet for nesten alle bedrifter⛑Selgere og servicemedarbeidere samarbeide og tilpasse seg til kundens atferd🍒

0 Comments

Salg handler om å få kunden til å føles seg vel. Målet er å få kunden til å føle seg vel med kjøpet. For å komme dit, må kunden [...]

Read Full

Dette er det svakeste leddet for nesten alle bedrifter⛑Selgere og servicemedarbeidere samarbeide og tilpasse seg til kundens atferd🍒

0 Comments

Salg handler om å få kunden til å føles seg vel. Målet er å få kunden til å føle seg vel med kjøpet. For å komme dit, må kunden [...]

Read Full

Trening gir økt bevisstgjøring og kompetanse.

0 Comments

Jo høyere bevissthetsnivå du har dvs. jo mer du er mentalt til stede i nuet, jo mer effektiv blir ferdighetstreningen og jo mer pro- fesjonelle blir dine medarbeidere. Det [...]

Read Full

Trening gir økt bevisstgjøring og kompetanse.

0 Comments

Jo høyere bevissthetsnivå du har dvs. jo mer du er mentalt til stede i nuet, jo mer effektiv blir ferdighetstreningen og jo mer pro- fesjonelle blir dine medarbeidere. Det [...]

Read Full

Trening gir økt bevisstgjøring og kompetanse.

0 Comments

Jo høyere bevissthetsnivå du har dvs. jo mer du er mentalt til stede i nuet, jo mer effektiv blir ferdighetstreningen og jo mer pro- fesjonelle blir dine medarbeidere. Det [...]

Read Full

Grunnelementer i coaching.

0 Comments

Grunnelementer i coaching • Positiv intensjon, vi gjør hverandre gode • Åpne spørsmål • Aktiv lytting • Struktur En coachende leder bruker en spørrende lederstil. På denne måten viser [...]

Read Full

Grunnelementer i coaching.

0 Comments

Grunnelementer i coaching • Positiv intensjon, vi gjør hverandre gode • Åpne spørsmål • Aktiv lytting • Struktur En coachende leder bruker en spørrende lederstil. På denne måten viser [...]

Read Full