Hvordan finner du ut hva andre forventer av deg?

0 Comments

Velg effektive ledelsesteknikker Hvordan kan du finne ut om en for dårlig ytelse har sin årsak i mangel på vilje eller mangel på dyktighet? Hvilke ledelsesmetoder passer best for [...]

Read Full

Hvordan finner du ut hva andre forventer av deg?

0 Comments

Velg effektive ledelsesteknikker Hvordan kan du finne ut om en for dårlig ytelse har sin årsak i mangel på vilje eller mangel på dyktighet? Hvilke ledelsesmetoder passer best for [...]

Read Full

Hvordan finner du ut hva andre forventer av deg?

0 Comments

Velg effektive ledelsesteknikker Hvordan kan du finne ut om en for dårlig ytelse har sin årsak i mangel på vilje eller mangel på dyktighet? Hvilke ledelsesmetoder passer best for [...]

Read Full

Hva er sosialpsykologi? Bør brukes som drivkraft i bedriftskulturen👍

0 Comments

  Sosialpsykologi, den del av psykologien som omhandler det sosiale samspillet mellom mennesker og hvordan det formes av verdier, holdninger, sosiale systemer og den aktuelle situasjon. Holdninger og holdningsendring [...]

Read Full

Hva er sosialpsykologi? Bør brukes som drivkraft i bedriftskulturen👍

0 Comments

  Sosialpsykologi, den del av psykologien som omhandler det sosiale samspillet mellom mennesker og hvordan det formes av verdier, holdninger, sosiale systemer og den aktuelle situasjon. Holdninger og holdningsendring [...]

Read Full

Hva er sosialpsykologi? Bør brukes som drivkraft i bedriftskulturen👍

0 Comments

  Sosialpsykologi, den del av psykologien som omhandler det sosiale samspillet mellom mennesker og hvordan det formes av verdier, holdninger, sosiale systemer og den aktuelle situasjon. Holdninger og holdningsendring [...]

Read Full

Tren din emosjonelle intelligens (EQ) Kay Ellingsen

0 Comments

Hensikt: Å være tilstrekkelig sensitiv for kundens signaler samtidig som du håndtere avvisning. Grunnleggende suksessfaktor La kundene beholde sin selvrespekt uten å føle seg dum, forlegen eller krenket. Du [...]

Read Full

Tren din emosjonelle intelligens (EQ) Kay Ellingsen

0 Comments

Hensikt: Å være tilstrekkelig sensitiv for kundens signaler samtidig som du håndtere avvisning. Grunnleggende suksessfaktor La kundene beholde sin selvrespekt uten å føle seg dum, forlegen eller krenket. Du [...]

Read Full

Du må finne kundens sanne utfordring.

0 Comments

  Stor avstand mellom opplevd situasjon og ønsket situasjon gir stor handlekraft. Hva ønsker kunden å oppnå gjennom kjøpet? Vil kunden fortelle deg om sine behov? Hvilken informasjon trenger [...]

Read Full

Du må finne kundens sanne utfordring.

0 Comments

  Stor avstand mellom opplevd situasjon og ønsket situasjon gir stor handlekraft. Hva ønsker kunden å oppnå gjennom kjøpet? Vil kunden fortelle deg om sine behov? Hvilken informasjon trenger [...]

Read Full