GRUNNREGLER FOR FORHANDLINGS- OG MØTETEKNIKK.

0 Comments

Hvor ofte arrangeres det møter? Hvor ofte forhandles det? De fleste har en fornemmelse av at det er noe der skjer en gang i mellom. Virkeligheten er at vi [...]

Read Full

GRUNNREGLER FOR FORHANDLINGS- OG MØTETEKNIKK.

0 Comments

Hvor ofte arrangeres det møter? Hvor ofte forhandles det? De fleste har en fornemmelse av at det er noe der skjer en gang i mellom. Virkeligheten er at vi [...]

Read Full

Ditt mentale kart avgjør kommunikasjonen.

0 Comments

  Alle mennesker lager sine egne, særpregede mentale kart og reagerer ut fra sin egen modell av verden. Selv to identiske tvillinger har ulike modeller. Det skyldes at de har ulike [...]

Read Full

Ditt mentale kart avgjør kommunikasjonen.

0 Comments

  Alle mennesker lager sine egne, særpregede mentale kart og reagerer ut fra sin egen modell av verden. Selv to identiske tvillinger har ulike modeller. Det skyldes at de har ulike [...]

Read Full

Ditt mentale kart avgjør kommunikasjonen.

0 Comments

  Alle mennesker lager sine egne, særpregede mentale kart og reagerer ut fra sin egen modell av verden. Selv to identiske tvillinger har ulike modeller. Det skyldes at de har ulike [...]

Read Full

Det er en i utgangspunktet en positiv intensjon bak alle våre handlinger.

0 Comments

   Bestselgeren henter tankemodellen fra NLP (nevrolingvistisk programmering) NLP er en modell som beskriver de prosesser, strukturer, mønstre og strategier som hjernen bruker for å bearbeide informasjon den mottar [...]

Read Full

Det er en i utgangspunktet en positiv intensjon bak alle våre handlinger.

0 Comments

   Bestselgeren henter tankemodellen fra NLP (nevrolingvistisk programmering) NLP er en modell som beskriver de prosesser, strukturer, mønstre og strategier som hjernen bruker for å bearbeide informasjon den mottar [...]

Read Full

Det er en i utgangspunktet en positiv intensjon bak alle våre handlinger.

0 Comments

   Bestselgeren henter tankemodellen fra NLP (nevrolingvistisk programmering) NLP er en modell som beskriver de prosesser, strukturer, mønstre og strategier som hjernen bruker for å bearbeide informasjon den mottar [...]

Read Full

Retningslinjer for bruk av spørsmål som du bør kunne.

0 Comments

1.Bruk korte og klare spørsmål. 2. Still kun ett spørsmål av gangen. 3. Bruk pauser. 4. Følg opp svaret 5. La kunden få velge svar. 6. Utøv kun mildt [...]

Read Full

Retningslinjer for bruk av spørsmål som du bør kunne.

0 Comments

1.Bruk korte og klare spørsmål. 2. Still kun ett spørsmål av gangen. 3. Bruk pauser. 4. Følg opp svaret 5. La kunden få velge svar. 6. Utøv kun mildt [...]

Read Full