Hva er ditt behov for personlig kontroll?

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Hva er ditt behov for personlig kontroll?
0 Comments

image

10 Behovet for personlig kontroll – å be­
herske av situasjonen – er så sterkt at
du føler deg fullstendig låst. Utenfor det
normale. Arbeidsudyktig.

8 Du har et uhyre sterkt behov for struk­
tur, kontroll, system og rutine. Du tør
nesten aldri slippe deg løs av frykt for at kontrollen skal glippe. Denne impulsen
er så sterk at du er på grensen til å være
arbeidsudyktig.

6 Du har et meget sterkt behov for å holde
deg innenfor strenge rammer – og for å
tenke igjennom problemene før du tar
beslutninger. Du tar praktisk talt aldri et
problem på sparket. Det skal svært lite til
før du føler at kontrollen glir ut av hen­
dene på deg – slik at du blir frustrert.

4 Ditt behov for å se tiden an før du tar en
beslutning, er temmelig sterkt. Det å vite
hva du går til ved enhver anledning, er
mye viktigere for deg enn det å oppleve
noe ut over det helt dagligdagse. Du føler
deg trygg bare når du har det aller meste
under kontroll.

2 Selv om du ønsker en klar ramme for
det du driver med, er du faktisk i stand
til å ta visse ting på sparket. Det er ingen
tvangsforestilling hos deg at du hele tiden
må ha full kontroll. Likevel tar du sjelden
viktige beslutninger uten grundige vurde­
ringer. Det plager deg ikke at du iblant
blir tvunget til å være litt spontan – og å
bevege deg en smule utenfor dine tilvante
sirkler. Helt løs slipper du deg imidlertid
sjelden.

0 Selv om du er vant til grundighet, betyr det
ikke at du er noen typisk risikovegrer. Du
kan iblant vise tilløp til impulsivitet og en
gang iblant kan du faktisk overraske dine
nærmeste med å ta en rask beslutning
uten å ha sikkerhetsnett. Du ønsker nok rimelig kontroll med det som skjer, men
uten at dette er noen tvangsforestilling.
Du kan være ganske taktisk iblant.

2 Du har innsett at «full kontroll» er en
umulighet, og dette får deg til å se litt
avslappet på de daglige utfordringene.
Dukker det opp helt spesielle problemer,
tar du tiden til hjelp for å beholde kontrol­
len. Ellers behandler du de fleste saker
på en ganske naturlig måte, uten altfor
mye stress og mas. Du kan være ganske
taktisk i problemsituasjoner.

4 Du tenker ikke så mye på å holde kontroll.
I det store og hele er du relativt impulsiv,
selv om du stadig holder god oversikt over
tingenes tilstand. Ingen skal kunne ta deg
i å ikke vite hva som skjer. Du er effektiv –
ikke minst på grunn av balansen mellom
overblikk, logikk og beslutningsdyktighet.
Du har lett for å håndtere flere saker på én
gang og har ingen problemer med å ta ting
på sparket når det er nødvendig.

6 Du er en temmelig impulsiv og spontan
person som har lett for å ta beslutninger
uten dypere analyse. Du legger liten vekt
på å ha kontroll med alt som skjer, og kan
nok bomme på dine ganske raske beslut­
ninger.

8 Du er så impulsiv at du nesten aldri legger
bånd på deg selv. De aller fleste beslutnin­
ger tas på sparket, og ganske ofte skjærer
det seg. Du legger for liten vekt på å ha
kontroll med det som skjer.

10 Du er et typisk «instinktperson» – dvs. at
du er en person som hele tiden gjør nøy­
aktig det som faller deg inn. Du mangler
hemninger – og bryr deg ikke særlig om de
tabbene du gjør. «Det er slikt som skjer»,
er din forklaring. Du føler at du behersker
verden. Derfor er du egentlig «farlig» som
foregangsperson og beslutter.

Categories: