HVEM jobber vi med 01

HVEM jobber vi med

Next1 hjelper markedsorienterte bedrifter i Norge -

Vi har jobbet med til sammen tusenvis av Norske bedrifter og offentlige enheter, over mer enn 30 år. Det betyr at vi har levert tjenester til en stor del av de mellomstore og store bedriftene som er lokalisert i Sør-Norge. Det er ikke noen spesifikke bransjer eller typer bedrifter vi fokuserer på, men et vanlig fellestrekk er at bedriftene er i endring, og har beslutningstakere som ønsker konkrete resultater, hvor direkte tilbakemeldinger både gis, tas i mot og brukes.

HVA leverer vi 02

HVA leverer vi

- med å utnytte personalressursene sine innen salg, service og ledelse bedre, -

Vårt utspring er på mange måter bedriften Norsk Omstilling & Utvikling, hvor flere av oss i Next1 også jobbet sammen med å kurse og utvikle først og fremst grupper eller hele bedrifter til å inneha bedre ferdigheter og egenskaper, vi bisto våre kunder med å rekruttere nyansatte basert på detaljerte kravspesifikasjoner i forhold til teamsammensetninger og med de egenskaper man optimalt ønsket – og i tillegg leverte vi Outplacement, som innebærer å finne ny jobb til ansatte som ikke skal være med videre av ulike grunner. Også som Next1 jobber vi hver dag med nettopp dette: Identifisere de optimale egenskapene, og så enten tilføre personalgruppen disse, eller finne nye personer med de rette egenskapene. Outplacement er fortsatt det beste verktøyet å bruke for å få de-rekruttering til å bli en prosess om avslutning av et arbeidsforhold som er positiv for den ansatte det gjelder, samtidig som man tar bort både risikoen for konflikter og søksmål som ofte kommer ved oppsigelser, og ikke minst vil i forhold outplacement koste bare en brøkdel for bedriften, og det kan gjennomføres raskt fremfor å ta mange måneder. Fordelene dette har for bedriftskulturen blant de gjenværende er også åpenbart store.

HVORFOR kjøper kundene oss 03

HVORFOR kjøper kundene oss

- slik at de enten får høyere omsetning, lavere driftskostnader, eller begge deler.

Det er en eneste grunn til at tjenestene våre kjøpes, og det er at kundene tjener penger på å bruke oss. Rent konkret vil endret salgsstrategi, mer kompetente og riktigere ansatte med mer engasjement for arbeidsplassen sin gi umiddelbare og målbare resultater. Dette er like viktig for oss som for kundene, derfor vektlegger vi å finne målparametre som helt objektivt gir svaret på når vi har lyktes med jobben, og hvor mye. Vanlige mål kan være omsetning i kroner, størrelse på snittordre, omsetning per ansatt, lønnskostnad i forhold til omsetning, målt kundetilfredshet, målt medarbeidertilfredshet, tall på hvor lenge dere beholder ansatte osv. Hva som er relevant og ønskelig å måle, finner vi ut sammen ved oppstart, og vi leverer dere en sluttrapport på målingene vi ble enige om i etterkant. På sikt styrker dette partnerskapet mellom oss som leverandør og dere som kunde, noe som er i våre begges gode egeninteresser.

Fokusområdene våre

Over har vi beskrevet våre ``hvem, hva og hvorfor`` - og under viser vi litt om HVORDAN vi jobber.

SKALERBARHET

Vi er i bunn og grunn nerder på hver våre fag, og der vi er mest kreative og gir mest verdi, er ved å ta i bruk all tilgjengelig kunnskap om hva som er beste praksis, hvilke signaler gir ulike fagmiljøer om fremtiden om hva slags markedsstrategier og hva slags egenskaper trenger ulike typer bedrifter, i ulike bransjer, for å nå ulike mål. Når vi først vet noe om dette, kan vi relativt enkelt skalere opp dette ved å få tak i flere av “ideal selgeren”, “ideal lederen”, “ideal service-rep’en” osv. Dette gjør vi enten via UTVIKLING – ved å bruke topp fagfolk som kurstrenere, eller ved REKRUTTERING fra vårt bortimot unikt omfattende nettverk av kandidater til rekruttering. Nye typer ansatte krever ny type ledelse med tilpasset lederstil, og dette tilfører vi på samme måte – ved å utvikle eller rekruttere riktig personale. For å få til dette uten problemer og høye kostnader, så inkluderer våre prosesser ofte OUTPLACEMENT. Les gjerne noen av våre artikler om hvordan unngå å bruke store deler av lederressursene på de ansatte som ikke er mest lønnsomme, eller la oss vise deg på et møte….

OVERSIKTLIGE PROSESSER

Vi vektlegger kvalitet i leveransene våre, og det kan vi bare sikre ved å måle det vi gjør. Uten å først finne ut hva som er viktig for dere at vi måler på, og så måle underveis og ved fullføring, så er det umulig vite med sikkerhet om investeringen dere nå gjør i Next1 er lønnsom eller ikke, og vi er som fagpersoner også helt avhengig av disse tilbakemeldingene for å både justere oss underveis for å gjøre jobben hos dere optimal – og på lengre sikt sørger det for at vi fortsetter å utvikle oss og bli bedre. Derfor ser vi som leverandør på kvalitetssikringen disse målingene gir oss både som verdifulle i vårt markedsarbeid når antagelig vi skal selge flere tjenester til dere, og som viktig i utvikling av våre egne ansatte og metoder. Derfor priser vi inn dette elementet svært lavt eller inkluderer det uten kostnad, om det er forsvarlig. For dere som kunde er sluttrapportering på måltall som dere selv er med på å velge ut, en måte å kvalitetssikre innkjøpet deres, noe som selvsagt er viktigst for dere.

KUNNSKAPS- OG LÆRINGSKULTUR

Selv om du skulle drive en ren produksjonsbedrift, så er det likevel vår påstand at ansatte med engasjement for jobben sin, som har et eget ønske om å være gode i jobben fordi det gir dem gode følelser, er sterkt lønnsomme. Det finnes god entydig forskning på dette – og det er INGEN andre faktorer som i så stor grad påvirker bedriftens resultat så mye som engasjement. Engasjement er relativt uavhengig av lønnsnivå – faktisk er en betydelig del av norske arbeidstakere villige til å godta lavere lønn, dersom de bare har en arbeidsplass som oppfyller behovet deres for mestring og utvikling.  (Lønn er for øvrig på en 8. plass i følge en  norsk undersøkelse fra BI).

Å gi ansatte oppmerksomhet, tilbakemeldinger og å legge til rette for at de utvikler seg er svaret, og vi har mange ulike verktøy for å hjelpe dere med dette, både som gratis nedlastbare produkter fra våre nettsider, til mer tilpassede tiltak – hvor nettskolen vår hvor kursdeltagere har tilgang i fra 12 til 24 måneder etter kurs er et godt eksempel på noe som blir sett på som svært nyttig og verdifullt av den enkelte, og som koster så lite at vi inkluderer dette i de fleste programmene våre, dersom dere ønsker det.

KONTROLL OG INTERVENSJONER

Gjennom både gode gammeldagse evalueringsskjemaer, og nå med innføringen av Nettskolen har vi fått enkel tilgang til å se hvordan hver enkelt kursdeltager gjennomfører sin kursprosess. Særlig i større bedrifter med mange deltagere, og med bedrifter som spres sine deltagere over flere gjennomføringer for å ikke påvirke daglig drift negativt, så opplever vi at vi nå mye tidligere ser om en deltager ikke f.eks. får til en quiz som er laget for å se om innholdet i en modul er blitt til kunnskap, eller vi kan for eksempel i god tid se om noen ikke har fått gjennomført noe du skulle i forkant av en fysisk kursdag. I disse tilfelle kan vi enten “nudge” deltagerne ved å sende en påminnelse om at leksjon X må være ferdig før fredag, vi ser at du ikke har vært inne enda – eller vi kan levere informasjonen til leder hos dere for oppfølging’. Alt dette gjøres på en slik måte at deltager opplever det som positiv ivaretagelse og tilbud om ekstra støtte, og ikke som overvåking i negativ forstand.

Mange av våre kurs er sertifiserende, og vi kan nå med sikkerhet dokumentere at hver enkelt deltager har både deltatt i undervisningen men også har tilegnet seg kunnskapen dere ønsker de skal få.

Til sist lar vi normalt deltagere få fortsatt tilgang til nettskolen og de modulene dere har gjort hos oss, så lenge dere bestemmer. Kursbevis og sertifiseringer skrives ut etter de regler som vi setter sammen med dere – f.eks. at alle moduler er gjennomgått, at alle quizer underveis er bestått, at man har mer enn 80% riktig på avsluttende prøve osv. Alt dette er helt uten behov for administrasjon hos dere, og foregår inne på vårt system.

FLEKSIBLE FORMATER

Fordelen med at Next1 består av fageksperter som er best på hver sine områder vises blant annet på at vi er ulike ikke bare i kompetanseområde men også i stil og preferanser omkring format. Avhengig av hva dere som kunde selv foretrekker, og hva som er mest hensiktsmessig i forhold til tid og kostnadsnivå, har dere full frihet til å få levert tjenestene våre i akkurat det formatet og over det tidsrommet dere ønsker. Selvsagt vil vi være ansvarlige rådgivere og bistå med hva vi mener er å foretrekke – men vi er helt pragmatiske i forhold til at det er dere som bestemmer. Skal 1:1 coaching foregå som walk-and-talk, skal vi ta opp kursene på video som dere kan bruke senere, vil dere ha fokus på å bygge opp sterke personligheter med tøffe intervensjoner i gestalt gruppeformat – eller vil dere ha lett “edutainment” med en kjendis som konferansier på tur med ektefeller til spesialpris på Kiel-fergen?  Du vil som kunde dra nytte av at vi har nok erfaring til å kunne være fullt ut kreative på både format og innhold.  Fortell oss hva du ønsker og ser for deg, så skal vi gjøre alt vi kan for å innfri forventningene dine!

SKYBASERT OG MULTI PLATTFORM

Nå som nettskolen er implementert legger vi stadig ut flere av kursene våre  som enten åpne kurs med rene nett-format, eller vi har hybrid-løsninger med tradisjonelle fysiske kurs med kurstrener kombinert med å la de kursdagene som er egnet foregå som nettundervisning  – gjerne med noen deler som live videokonferanse inne i kursmodulen (tenk Zoom/Teams med en kurstrener- bare inne i en lukket/privat leksjon på nettsidene).  Til sist kan vi også levere tjenestene våre som helt tradisjonelle fysiske kurs, med en bonus i form av tilgang til utvidet kursmateriale, bonus verktøy til nedlasting, muligheter for repetisjon eller å ta igjen ved fravær underveis, samt muligheten for å ta prøve/sertifiseringsdelen på en sikrere og rimeligere måte enn med penn og papir.

Alt dette er vi i ferd med å ta et skritt videre – og innen utløpet av første kvartal forventer vi å få vår egen app godkjent av Apple i deres App Store, slik at de av dine ansatte som foretrekker det, kan gjennomføre våre kurs på sin egen mobiltelefon – der de er, når det passer dem, og i det tempoet som de selv ønsker.  Bruk av mobilappen vil være kostnadsfri for dere – både nedlasting og bruk.