Behandler du mennesker slik de er, gjør du dem dårligere. Behandler du mennesker slik de kunne være, gjør du dem bedre.

 

 

Fil 02.11.2015, 18.39.29

Hensikten med kundepleie:
Å sikre deg at kunden er fornøyd med kjøpet og kommer tilbake for service og påfølgende kjøp.
Grunnleggende suksessfaktor
Troverdighet
Suksesskriterie
Kunden kommer tilbake og spør etter deg.
Suksessformel
Suksess = Imøtekommenhet + Konsistens

Beste tips
Anse din kunde som en livslang kunde.

HVA – Kundepleie er relasjonsbygging i den
hensikt å sikre din fremtidige inntekt. Du
pleier din forretning ved å følge opp kundene.
Du luker vekk misforståelser og uønsket
tankegods.

Du viser omsorg og handler som
en kjøpsdoktor. Kunden skal aldri være i tvil
om at du ivaretar hans/hennes interesser.
Det er en vinn-vinn-situasjon: Du ivaretar
dine interesser ved å ivareta kundens
interesser. Da kommer kunden tilbake til deg.

HVEM – Noen selgere tror ordren er sluttet
når salget er i boks. For kunden er dette
begynnelsen. De kundene som sier ja til
kjøp, skal følges opp med kontakt for å høre
hvordan det går. De kundene som sier tja,
skal du følge opp og spørre hvordan det går.
De kundene som sier nei, skal du følge opp
ved å spørre hvordan det går. Uansett hvordan
salget gikk, skal du følge opp dine kunder. Du
skal vise at du er til å stole på, slik at kunden
får lyst til å komme til deg når de trenger
hjelp til et kjøp.
HVORDAN – Oppfølgingen er grei. Du spør
om leveransen har vært etter avtalen, lytter
til kundens tilbakemelding, oppsummerer,
tilbyr hjelp og selger mer. Alt sammen for å
løse kundens utfordringer. Spør om det er
noe som mangler, om det er dukket opp nye
behov. Dette er tidspunktet for å se på de
elementene av kontrakten som kunden valgte
bort. Kanskje vil han/hun ha dem nå?

Uten god kundepleie vil aldri kunden avsløre sine behov for deg. Når kunden viser deg sin tillit, må du alltid gjøre ditt ytterste for å leve opp til forventningene.Bekreft kundens følelse av å ha gjort et godt kjøp

Det viktigste med å følge opp er at kunden får
bekreftet at han/hun har gjort et godt kjøp. Alt
du og ditt firma har lovet skal innfris. Dette
gjør du ved din tilstedeværelse, ved å ringe
kunden så ofte som kunden har behov for, ved
å delta i installasjon, ved å delta i opplæringen,
ved å spørre kunden om fakturaen er korrekt,
ved i det hele tatt å bry deg.

Det dummeste du gjør er å overlate kunden til sine egne fantasier i den mest sårbare salgsfasen.