Behandler du mennesker slik de er, gjør du dem dårligere. Behandler du mennesker slik de kunne være, gjør du dem bedre.

 

 

Fil 02.11.2015, 18.39.29

Hensikten med kundepleie:
Å sikre deg at kunden er fornøyd med kjøpet og kommer tilbake for service og påfølgende kjøp.
Grunnleggende suksessfaktor
Troverdighet
Suksesskriterie
Kunden kommer tilbake og spør etter deg.
Suksessformel
Suksess = Imøtekommenhet + Konsistens

Beste tips
Anse din kunde som en livslang kunde.

HVA – Kundepleie er relasjonsbygging i den
hensikt å sikre din fremtidige inntekt. Du
pleier din forretning ved å følge opp kundene.
Du luker vekk misforståelser og uønsket
tankegods.

Du viser omsorg og handler som
en kjøpsdoktor. Kunden skal aldri være i tvil
om at du ivaretar hans/hennes interesser.
Det er en vinn-vinn-situasjon: Du ivaretar
dine interesser ved å ivareta kundens
interesser. Da kommer kunden tilbake til deg.

HVEM – Noen selgere tror ordren er sluttet
når salget er i boks. For kunden er dette
begynnelsen. De kundene som sier ja til
kjøp, skal følges opp med kontakt for å høre
hvordan det går. De kundene som sier tja,
skal du følge opp og spørre hvordan det går.
De kundene som sier nei, skal du følge opp
ved å spørre hvordan det går. Uansett hvordan
salget gikk, skal du følge opp dine kunder. Du
skal vise at du er til å stole på, slik at kunden
får lyst til å komme til deg når de trenger
hjelp til et kjøp.
HVORDAN – Oppfølgingen er grei. Du spør
om leveransen har vært etter avtalen, lytter
til kundens tilbakemelding, oppsummerer,
tilbyr hjelp og selger mer. Alt sammen for å
løse kundens utfordringer. Spør om det er
noe som mangler, om det er dukket opp nye
behov. Dette er tidspunktet for å se på de
elementene av kontrakten som kunden valgte
bort. Kanskje vil han/hun ha dem nå?

Uten god kundepleie vil aldri kunden avsløre sine behov for deg. Når kunden viser deg sin tillit, må du alltid gjøre ditt ytterste for å leve opp til forventningene.Bekreft kundens følelse av å ha gjort et godt kjøp

Det viktigste med å følge opp er at kunden får
bekreftet at han/hun har gjort et godt kjøp. Alt
du og ditt firma har lovet skal innfris. Dette
gjør du ved din tilstedeværelse, ved å ringe
kunden så ofte som kunden har behov for, ved
å delta i installasjon, ved å delta i opplæringen,
ved å spørre kunden om fakturaen er korrekt,
ved i det hele tatt å bry deg.

Det dummeste du gjør er å overlate kunden til sine egne fantasier i den mest sårbare salgsfasen.

 

Behandler du mennesker slik de er, gjør du dem dårligere. Behandler du mennesker slik de kunne være, gjør du dem bedre.

 

 

Fil 02.11.2015, 18.39.29

Hensikten med kundepleie:
Å sikre deg at kunden er fornøyd med kjøpet og kommer tilbake for service og påfølgende kjøp.
Grunnleggende suksessfaktor
Troverdighet
Suksesskriterie
Kunden kommer tilbake og spør etter deg.
Suksessformel
Suksess = Imøtekommenhet + Konsistens

Beste tips
Anse din kunde som en livslang kunde.

HVA – Kundepleie er relasjonsbygging i den
hensikt å sikre din fremtidige inntekt. Du
pleier din forretning ved å følge opp kundene.
Du luker vekk misforståelser og uønsket
tankegods.

Du viser omsorg og handler som
en kjøpsdoktor. Kunden skal aldri være i tvil
om at du ivaretar hans/hennes interesser.
Det er en vinn-vinn-situasjon: Du ivaretar
dine interesser ved å ivareta kundens
interesser. Da kommer kunden tilbake til deg.

HVEM – Noen selgere tror ordren er sluttet
når salget er i boks. For kunden er dette
begynnelsen. De kundene som sier ja til
kjøp, skal følges opp med kontakt for å høre
hvordan det går. De kundene som sier tja,
skal du følge opp og spørre hvordan det går.
De kundene som sier nei, skal du følge opp
ved å spørre hvordan det går. Uansett hvordan
salget gikk, skal du følge opp dine kunder. Du
skal vise at du er til å stole på, slik at kunden
får lyst til å komme til deg når de trenger
hjelp til et kjøp.
HVORDAN – Oppfølgingen er grei. Du spør
om leveransen har vært etter avtalen, lytter
til kundens tilbakemelding, oppsummerer,
tilbyr hjelp og selger mer. Alt sammen for å
løse kundens utfordringer. Spør om det er
noe som mangler, om det er dukket opp nye
behov. Dette er tidspunktet for å se på de
elementene av kontrakten som kunden valgte
bort. Kanskje vil han/hun ha dem nå?

Uten god kundepleie vil aldri kunden avsløre sine behov for deg. Når kunden viser deg sin tillit, må du alltid gjøre ditt ytterste for å leve opp til forventningene.Bekreft kundens følelse av å ha gjort et godt kjøp

Det viktigste med å følge opp er at kunden får
bekreftet at han/hun har gjort et godt kjøp. Alt
du og ditt firma har lovet skal innfris. Dette
gjør du ved din tilstedeværelse, ved å ringe
kunden så ofte som kunden har behov for, ved
å delta i installasjon, ved å delta i opplæringen,
ved å spørre kunden om fakturaen er korrekt,
ved i det hele tatt å bry deg.

Det dummeste du gjør er å overlate kunden til sine egne fantasier i den mest sårbare salgsfasen.