Bestselgerskolen.no

image

http://www.nooa.no/course/salg-og-servicekvalitet/

Salg og servicekvalitet:

Planleggingsfasen
Salgskurs 1: Planleggingsfasen

I dette kurset lærer du å forberede deg slik at du selger mest mulig effektivt. En god salgsstrategi sikrer at alt arbeid som gjøres, fører frem mot målet “Effektivt salg”.

Kurset omfatter ferdigehetene fra 1 til 4 i ferdighetshjulet. Det innebærer at du skal lære å planlegge salget, kommunisere med dine kunder på deres premisser, lage selgende skriv og avtale møter.

 

image

Behovsfasen
Salgskurs 2: Behovsfasen

I dette kurset lærer du å avdekke og kartlegge kundens behov. Det tar for seg ferdighet 5-8 i ferdighetshjulet som innebærer å skape kontakt, lede møter, kartlegge behov og beherske lytte- og spørreteknikker.

 

image
Løsningsfasen
Salgskurs 3: Løsningsfasen

Dette kurset handler om hvordan man kan øke kundenes lyst på produktet slik at de MÅ ha det. Det tar for seg ferdighetene 9-12 i ferdighetshjulet der du lærer å argumentere for produktet, presentere produktet, avklare pris og rabattspørsmål og håndtere innvendinger.

image
Tilbudsfasen
Salgskurs 4: Tilbudsfasen

Dette kurset handler om å avslutte salget, dvs. å komme til enighet om pris og løsning. Det tar for seg ferdighetene fra 13 til 16 i ferdighetshjulet der du lærer å tolke kjøpssignaler, forstå kundens kjøpsprosess og utforme et uimotståelig tilbud samtidig som du håndterer stress.

image
Avslutningsfasen
Salgskurs 5: Avslutningsfasen

Dette kurset fokuserer på hvordan man kommer til enighet om kjøp og sikrer salget. Det tar for seg ferdighetene 17-20 i ferdighetshjulet, og du skal lære om hvordan du får orden, unngår utsettelser, bruker din emosjonelle inteligens (EQ) og gjennomfører forhandlinger.

image
Oppfølgingsfasen
Salgskurs 6: Oppfølgingsfasen

Dette kurset handler om hvordan du kan selge mer. Det tar for seg ferdighetene 21-24 i ferdighetshjulet og du lærer om å forstå, yte servicekvalitet, gjennomføre påfølgende salg, pleie kunden og håndtere klager uten å gå i forsvar.

 

2015-09-17 21.42.32

Faglitteratur fra Bestselgerserien 1-4 Bestselgerskolen.no

image