Nordic Business Academy

#Next1 Kurs og Rekruttering Nordic Business Academy

Konsulentene i Nordic Business Academy har jobbet med å utvikle prestasjonskulturer og prestasjonsledere I over 20 år. Vi kan vise til økte resultater og måloppnåelse hos våre kunder; ledere som inspirerer til samspill og utvikling, og medarbeidere som tar ansvar og trives på jobb.

Det er vanskelig å si hva fremtiden vil bringe, men det kan virke som kampen om å skaffe og beholde gode medarbeidere vil fortsette å være en av de største utfordringene i norsk næringsliv.

Vi har gått fra arbeidersamfunn til kunnskapssamfunn, og i en tid der stadig større andel av befolkningen tilegner seg høyere utdanning, ser vi at det er store forventninger til arbeidsgiver. Det er forventninger om innflytelse, ansvar, frihet og mulighet til personlig utvikling. De bedriftene som gir kunnskapen best vilkår og utvikler en prestasjonskultur, er bedrifter som vinner.

Vi har skreddersydd utviklingsprogrammer som gir økt motivasjon og vekst i bedriften.

Kurs 1              Kurs 2               Kurs3