If you want to buy courses, please go to the Shop page to buy products assigned courses!

Showing last course of 8 results

#Next1 Salgskurs: Den digitale selgeren 19. januar 2023

8. november 2022 / No Comments

En intensiv dag med vårt nye salgskurs for 2023: Vi trener: Vak modellen, Skape kontakt, Spørreteknikker, Pris/rabatt håndtering, Bli bedre på innvendinger, Closing, Tren din EQ for å håndtere avvisning, 5 typer påfølgende salg

#Next1 Salgskurs: Den digitale selgeren 10. januar 2023

8. november 2022 / No Comments

En intensiv dag med vårt nye salgskurs for 2023: Vi trener: Vak modellen, Skape kontakt, Spørreteknikker, Pris/rabatt håndtering, Bli bedre på innvendinger, Closing, Tren din EQ for å håndtere avvisning, 5 typer påfølgende salg

Topplederprogrammet

9. september 2022 / No Comments

OM KURSET
Toppleder-programmet.
Medarbeiderens kompetanse er den desidert viktigste enkeltfaktoren i teorien om moderne ledelse. Det er vurderingen av kompetanse som danner utgangspunktet for valg av leder stil. Dermed blir det også viktig at lederen er i stand til å vurdere den enkelte medarbeiders kompetanse på en riktig måte sett i relasjon til oppgavene som skal utføres.

Prestasjonsledelse

9. september 2022 / No Comments

Prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper viktige prestasjoner på et stadig bedre nivå. Prestasjonskultur kjennetegnes av selvledelse og prestasjonsledelse. Medarbeiderne bør ta ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling. Din jobb som salgssjef eller leder er å skape forutsetninger for at dette er mulig.

Situasjonsbestemt ledelse

9. september 2022 / No Comments

OBS: Dette er nye nettsider, og foreløpig finner du påmelding på https://www.nordicbusinessacademy.no/situasjonsbestemt-ledelse/, eller ta kontakt med oss så vi kan…

Servicekurs

9. september 2022 / No Comments

I dette kurset lærer du:
De 15 ferdighetene en selger må kunne får å kunne følge opp kunden på en god måte. Vi går grundig gjennom alle ferdighetene og gir deg tips og nyttige erfaringer på veien.

Bestselgerens 24 salg og service ferdigheter

9. september 2022 / No Comments

Gjennom dette kurset vil du lære om:

Planleggingsfasen, behovsfasen, løsningsfasen, avsluttingsfasen og oppfølgingsfasen i en salgsprosess.
Vi har delt hver fase in i 5 deler der du får konkret kunnskap om hva du bør gjøre og ikke gjøre.
I tillegg vil du lære om de vanligste kundetypene og hvordan du skal kommunisere med dem gjennom hele salgsprosessen.
Gjør du det du lærer i dette kurset vil det forbedre hvor mange salg du lukker dramatisk.
I tillegg til online kurset får du en godkjent fagbok av oss.
Du får tilgang til en stor verktøy kasse med oppgaver innen salg & service så du kan øve deg alene eller sammen med kollegaene dine.
Vi har også en sluttprøve og du får et diplom/ sertifisering fra Nordic Business Academy innen dette fagfeltet når du består den.