De 24 salgs- og serviceferdighetene

Kurs i de 24 salgs- og serviceferdighetene
Kay Ellingsen fra salgs- og servicekurs

Om du skal bli bedre i salg og service så må du lære noe du aldri har lært før. Salg er et fag og vi har satt dette i system.

Du får sertifisering som prestasjonsleder.

Kurset har nedenstående program:

1. Salgsstrategi🍒

Hensikt
Å finne kunden kostnadseffektivt. Grunnleggende suksessfaktorer «Latskap» satt i system dvs. at du selger med størst mulig fortjeneste med minst mulig forbruk av tid, krefter og penger.
Suksesskriterier
Du vet at du har planlagt godt når du har gjort jobben riktig første gang.

2. VAK Analyse🍒
Hensikt
At du raskt og effektivt kommuniserer med dine ulike kunder på deres premisser. Grunnleggende suksessfaktor Evnen til å spille på ulike sansepreferanser. Suksesskriterier
Du er troverdig når kropp og ord kommuniserer det samme.

3. OILA-post🍒
Hensikt
Å selge dine produkter.
Grunnleggende suksessfaktor Responsrate.
Suksesskriterier
Når kunden gjør som du ber han/henne om, vet du at OILA-posten fungerer.

4. Booke møte🍒

Hensikt
Å avtale et møte
Grunnleggende suksessfaktor Antall møteavtaler. Hvordan er din evne til å få kunden til å avtale et konkret tidspunkt og sted for en salgssamtale? Suksesskriterier
Hitrate på > 80%.

BEHOV🍒
5. Skape kontakt
Hensikt
Å vekke oppmerksomhet og interesse Sam-tidig som du bygger tillit. Grunnleggende suksessfaktor Å være tilstede.
Suksesskriterier
Din samtalepartner ser på deg, lytter og følger dine bevegelser.

6. Møteledelse🍒
Hensikt
Å få kunden til åpne seg, fortelle om sine behov og dermed komme et steg videre i salgsprosessen.
Grunnleggende suksessfaktor Å få kunden til å føle seg vel ved å se kundens ulike synspunkter, lytte til kundens uttalte ønsker og fange opp kundenes uuttalte behov. Suksesskriterier
Når kunden blir aktiv og begynner å snakke om temaer du ikke har berørt.

7. Kartlegge behov/lytte🍒

Hensikt
Å klargjøre situasjonen og å komme til felles enighet om utfordringen.
Grunnleggende suksessfaktor Kundetilfredshet.
Suksesskriterier
Oppriktig interesse i kundens liv.

8. Spørreteknikk🍒
Hensikt
Å styre oppmerksomheten mot dine produkter.
Grunnleggende suksessfaktor Evnen til å stille avslørende spørsmål på en tilforlatelig og naturlig måte.
Suksesskriterier
Kunden forteller om sin smerte.

LØSNING
9. Argumentere🍒
Hensikt

Å overbevise kunden om at din løsning er den beste.
Grunnleggende suksessfaktor
Lønnsomhet.
Suksesskriterier
Avanse.

10. Presentasjon🍒
Hensikt
Å få kunden til å ta eierskap til produktet – og like det. Du skal vise kunden at ditt produkt tilfredsstiller hans/hennes ønsker, krav og behov.
Grunnleggende suksessfaktorer Presenter det kunden er opptatt av. Suksesskriterier
Kunden ser seg selv bruke produktet, snakker om hvordan de vil være å eie det og prøver det som om det var sitt.

11. Pris og rabatt🍒
Hensikt
Å oppnå størst mulig fortjenestemargin. Grunnleggende suksessfaktor
Vent med pris og rabattspørsmål til lysten på produktet er maksimal.
Suksesskriterier
Lav rabatt eller stort salgspotensial.

12. Innvendinger🍒
Hensikt
Å forankre beslutningen om kjøp.
Grunnleggende suksessfaktor
Å skille mellom ekte og falske
innvendinger.
Suksesskriterier
Du kurerer kundens bekymringer.

TILBUD
13. Kjøpssignaler🍒
Hensikt
Å legge til rette forkjøp ved å innfri kundens forventninger.
Grunnleggende suksessfaktor Forvent kjøp.
Suksesskriterier
Kjøpssignalene blir gjentatte og tydeligere.

14. Kjøpsprosessen🍒
Hensikt
Å lede kunden til kjøp.
Grunnleggende suksessfaktor Gjør det lett å kjøpe av deg. Suksesskriterier
Kunden slapper av.

15. Utforming av tilbud🍒
Hensikt
Å utforme et tilbud som gjør at kunden kjøper av deg.
Grunnleggende suksessfaktor Kjøpsfrekvens.
Suksesskriterier
Kunden slår til på tilbudet ditt, og du vet at at du har laget er godt nok tilbud.

16. Stressmestring🍒
Hensikt
Å håndtere både kundens og ditt eget negative stress.
Grunnleggende suksessfaktor Kunnskap om stress og stressreaksjoner, samt kompetanse i stressmestring. Suksesskriterier
Du holder deg i flytsonen.

AVSLUTNING
17. Lukke salget🍒
Hensikt
Å få ordren slik at du og ditt firma tjener penger.
Grunnleggende suksessfaktor Troverdighet.
Suksesskriterier
Kunden sier ja til kjøp.

18. Unngå utsettelser🍒

Hensikt
Å lukke salget raskest mulig slik at likviditeten blir god.
Grunnleggende suksessfaktor Kunden kjøper nå.
Suksesskriterier
Beslutningsdyktighet.

19. EQ🍒
Hensikt
Å være tilstrekkelig sensitiv for kundens signaler samtidig som du håndtere avvisning.
Grunnleggende suksessfaktor La kundene beholde sin selvrespekt uten å føle seg dum, forlegen eller krenket.
Suksesskriterier
Du vet at du håndterer dine følelser når du møter en provoserende ubehagelig kunde med trygghet, ro og saklig imøtekommenhet.

20. Forhandlinger🍒
Hensikt
Å gjøre kunden fornøyd til minst mulig kostnad.
Grunnleggende suksessfaktor: Evne til interesseavveining og tilpasning til kundens atferd. Suksesskriterier
Kunden tar en beslutning.

OPPFØLGNING
21. Servicekvalitet🍒
Hensikt
At kunden skal bli fornøyd, slik at han/hun kjøper, kjøper igjen og anbefale deg til andre. Grunnleggende suksessfaktor
Kunden kommer tilbake
Suksesskriterier
Å ta vare på kundens interesse mellom
anskaffelsesperiodene

22. Påfølgende salg🍒
Hensikt
At kunden velger å kjøpe mer av deg – enten der og da eller at han/hun kommer igjen.
Suksesskriterier
Du tjener mer for mindre arbeidsinnsats.
Suksess
Du vet at du har lykkes når kunden kjøper mer enn han/hun kom for eller oppsøker deg neste gang.

23. Kundepleie🍒
Hensikt
Å sikre deg at kunden er fornøyd med kjøpet og kommer tilbake for service og påfølgende kjøp. Grunnleggende suksessfaktor
Troverdighet
Suksesskriterier
Kunden kommer tilbake og spør etter deg.

24. Klagehåndtering
Hensikt🍒
Å få kunden til å oppleve hele klageprosessen som god. Målet er at misfornøyde kunder klager til deg, i stedet for til venner og
bekjente. Da kan dere sammen finne en løsning dere begge kan leve med.
Grunnleggende suksessfaktor
Begynn der kunden er. La kundene beholde sin selvrespekt uten å føle seg dum, forlegen eller krenket.
Suksesskriterier
Oppriktig interesse i kundens synspunkt.

Programmet ovenfor vil du beherske etter at du har tatt din tilleggsutdanning hos Next1.

Du vil få din egen mentor som følger deg opp. Du vil også få tilgang til fagfilmer og webinarer samt fysiske samlinger.

Kun 8 deltakere. 👩‍🎓👨‍🎓

Send oss noen ord om deg selv og vi sender deg et hyggelig tilbud.

Hilsen fra Kay Ellingsen Fagansvarlig kursinstruktør, Headhunter og foredragsholder.