Delegerende lederstil passer best til når medarbeideren er kompetent og motivert.

Delegerende lederstil passer best til når medarbeideren er kompetent og motivert.

Du velger den delegerende lederstilen med lav styring og lav støttende atferd når
du har selvgående medarbeidere som både kan og vil løse oppgavene på egen hånd

Et system som premierer bedriftens mål om salg og servicekvalitet
Medarbeiderne planlegger og bestemmer selv hvordan arbeidsoppgaver skal løses.

Selvledelse, selvdrevne team og prestasjonscoaching er lederteorier innenfor managementlitteraturen som bygger på denne lederstilen.

Din atferd:
• Du delegerer ved å holde deg i bakgrunnen
• Ansvarlig- og myndiggjør medarbeiderne
• Hold full oversikt over hvordan arbeidet forløper og hvilke resultater som presteres
• Skaff deg jevnlige tilbakemeldinger på hvordan arbeidet går
• Bruk mye av din tid til å legge til rette for at selvgående medarbeidere har de beste
forutsetningene for å gjøre en god jobb.

HVORFOR – Autoritær ledelse ble tidligere definert som oppgaveatferd dvs. at lederen
konsentrerer seg om å forklare pliktene og ansvarsområdene for et individ eller en gruppe. Lederen forteller de ansatte hva de skal gjøre, hvordan de skal gjøre det, når de skal gjøre det, hvor de skal gjøre det og hvem som skal gjøre det.

Kommunikasjonen går en vei, fra leder til ansatt. Det er viktig å ha i bakhodet at styrende instrukser kan gis på en omsorgsfull måte som verken oppfattes som ubehagelig eller provoserende.

Demokratisk ledelse ble tilsvarende definert som relasjonell atferd dvs. at lederen
konsentrerer seg om å motivere gjennom å kommunisere med de ansatte.

Lederen lytter aktivt, oppmuntrer og avklarer, støtter og involverer medarbeiderne.

 

SalesLearning.Online

Kay Ellingsen🍒