Det å være sjef er en stilling-det å være leder er en relasjon

Kontroll kontra utvikling
En sjef er en som styrer og administrerer en organisasjon og de ansatte.

Sjefen jobber med prosesser, og har sitt hovedfokus på systemet og strukturene i det.

En typisk sjef er opptatt av å følge etablerte rutiner, planer og vedlikeholdet av disse. De gjør tingene “slik som vi alltid har gjort det”, og jobber ut fra en holdning om at ting skal kontrolleres.

En leder er en som er opptatt av å forny organisasjonen og de ansatte.

Lederens hovedfokus er på personressursene, hvordan de kan utvikles og motivers til å hente ut det beste i seg selv.

Han ser den enkelte medarbeiderens kompetanse, håp, utfordringer og drømmer.

Den gode lederen er opptatt av å utvikle organisasjonen ved å tenke nytt og styre menneskene som igjen skal styre de ulike prosessene.

Ved å ha et fokus på å få rett person på rett plass under de rette forutsetningene, er 90 prosent av lederjobben gjort.

Kjerneoppgaven for lederen er å finne selvdrevne personer som er skrudd sammen med den riktige kompetansen, verdiene og holdningene.

Kay Ellingsen

SalesLearning.Online