Det er det samme hva DU som leder mener, det er viktig hva dine medarbeidere “tolker”

jghd

Hvor er du? (Her er roten til mye sykefravær)

Distansering                                                                    Omgjengelighet

|__________________________|__________________________________|

10            8            6            4          2          0                2                4                 6               8               10

 

10 Du er ekstremt lukket og distansert. Utenfor det normale. Du “skyr” andre.
8 Du er svært distansert og vanskelig å kommunisere med. Holder deg for deg selv. Typisk «einstøing».
6 Du er temmelig lukket av natur og svært innadvendt. Meget vanskelig å få i stand skikkelig samarbeid med. Skjuler egne følelser helt instinktivt.
4 Du er nokså distansert, lukket og innadvendt. Holder bevisst distanse til personer
du ikke stoler på, men viser mer ansikt i nærmiljøet. Holder deg helst vekk fra
forsamlinger. Er stillferdig og beskjeden av natur.
2 Du er noe reservert og forsiktig av natur, men med tilløp til utadvendthet og naturlig
kommunikasjon overfor personer du kjenner og stoler på. Du har lett for å
trekke deg inn i deg selv når du føler at «kjemien» ikke stemmer.

0 Du er kanskje ikke spesielt utadvendt, men kan være rimelig «sosial»
og omgjengelig når du føler deg i trygt selskap. Du kommuniserer OK med de aller fleste, men kan virke ganske tilbakeholdende når det blir snakk om dine egne følelser. Du takler ikke så godt pågående personer.

2 Du er i store trekk rimelig utadvendt – om enn ikke direkte åpen av natur. Snakker ikke så mye om følelser – annet enn overfor dine nærmeste. Du er ganske omgjengelig og grei i en vanlig arbeidssituasjon. I mindre grupper fungerer du godt – mens du ikke er av dem som liker å gjøre deg gjeldende i større forsamlinger.
4 Du er både utadvendt og sosial, selv om du ikke er blant de mest åpne i alle sammenhenger. I store trekk er du spontan og omgjengelig – men du viser ikke dine innerste følelser overfor hvem som helst. Du liker å debattere og har ikke problemer
med å opptre i forsamlinger. Du tar ordet når du har klare meninger. Du liker å se mennesker rundt deg, men kan være ganske «selektiv» med hensyn til å velge
venner.
6 Du er klart utadvendt og omgjengelig og har lett for å akseptere andre uten å være
altfor kritisk. Du kan gjerne snakke om dine følelser til personer du stoler på, men
velger ikke sjelden å sette grenser i andre sammenhenger. Du er glad i å debattere
og kan i gitte situasjoner virke ikke så lite dominerende. I sosial sammenheng vil
de fleste karakterisere deg som «oppsøkende» og entusiastisk.
8 Du er svært utadvendt, åpen og omgjengelig. Du liker de aller fleste og
setter pris på å ha mennesker rundt deg til stadighet. Du får ganske lett nye venner
og deltar svært gjerne i «uteliv». Iblant kan du være så sosial at du blir betraktet
som påtrengende. Ikke alltid viser du den helt store fintfølelse.
10 Du er ekstremt utadvendt, åpen og omgjengelig. Har knapt hemninger. Du mangler absolutt fintfølelse og kan virke svært selvopptatt. Er overfladisk. Overkjører andre i diskusjoner.

“Ha en omgjengelig og distansert aften”

Hilsen Kay Ellingsen
+47 917 21000

314988_10151339540611806_162173181_n