Det er ikke hemmelig: 5 måter INNKJØPEREN tyner deg på PRIS!

#Next1 Kurs og Rekruttering Nyttig om Salg og Ledelse Det er ikke hemmelig: 5 måter INNKJØPEREN tyner deg på PRIS!
0 Comments

Innkjøpere spiller ofte en viktig rolle i beslutningsprosessen når det gjelder kjøp av produkter eller tjenester. De har ansvaret for å sikre at deres bedrift får best mulig avtale når det gjelder pris, kvalitet og leveringsbetingelser. Derfor kan innkjøpere ofte være ganske aggressive når det gjelder å forhandle med selgere for å oppnå en god avtale.

Her er noen av de mest vanlige metodene innkjøpere bruker for å få selgerne til å gi rabatter:

  1. Sammenligninger med konkurrentene: Innkjøpere kan sammenligne priser og tilbud fra selgerne med konkurrentene for å få bedre avtaler.
  2. Bruk av budsjetter og tidsplaner: Innkjøpere kan true med å avslutte avtalen dersom selgerne ikke gir dem de ønskede rabattene.
  3. Bruk av volumrabatter: Innkjøpere kan kreve rabatter basert på størrelsen på bestillingen, for eksempel ved å kreve en høyere rabatt for større volumer.
  4. Bruk av alternativer: Innkjøpere kan bruke alternativer til å få selgerne til å gi rabatter, for eksempel ved å vise til andre produkter eller tjenester som er tilgjengelige til lavere priser.
  5. Bruk av press: Innkjøpere kan bruke press på selgerne for å få dem til å gi rabatter, for eksempel ved å true med å avslutte avtalen dersom de ikke får de rabattene de vil ha.

Som selger bør du forvente at innkjøpere vil forhandle om pris, men det er viktig å huske at du har kontroll over hva du tilbyr og hva du er villig til å akseptere. Du bør alltid fokusere på verdien du tilbyr, og være åpen for å tilpasse prisen til kundens behov, så lenge du oppnår en win-win situasjon.

Det er også viktig å være oppmerksom på at innkjøpere ofte har et stort ansvar for å få best mulig avtaler for deres bedrift, så de kan føle at de må forhandle hardt for å oppnå dette. Derfor bør du være forberedt på forhandlinger, og ha en god forståelse for hvordan du kan tilby en god avtale til kunden din.

Categories: