Du er leder for en salgsavdeling innenfor en av Norges største butikkjeder, og dere skal …

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Du er leder for en salgsavdeling innenfor en av Norges største butikkjeder, og dere skal …
0 Comments

H2H Kay Ellingsen

Du er leder for en salgsavdeling innenfor en av Norges største butikkjeder, og dere skal i gang med å introdusere en ny hårpleieserie som vurderes å ha ett stort salgspotensial. Rett før denne introduksjonen fikk du en virussykdom og ble borte fra arbeidet i 14 dager. Da du kommer tilbake ser du at prosjektgruppen har greid seg utmerket uten din hjelp. Arbeidet er godt i gang, leveransene skjer i henhold til plan og forventninger og det råder en god stemning i gruppen. 

Som leder gjør du følgende:

  1. Tar over ledelsen i gruppen og gir dem feedback på godt arbeide så langt. Deretter setter du deg raskt inn i status for prosjektet og overtar den daglige styring og oppfølging. Ettersom oppfølgingen har vært noe mangelfull vil du ha en ukentlig fremdrifts –og avviksrapportering som involverer alle deltakerne.
  1. Du tar over ledelsen av prosjektet og bruker mye tid på å utveksle informasjon og ideer, og får alle til å føle at de er en del av prosjektteamet. Du er bevisst på at du må forklare valg og avgjørelser som tas, og bruker all din erfaring på og effektivt styre prosjektet i riktig retning. Du etablerer en effektiv prosjektmetodikk med detaljerte planer, tidsfrister og oppfølging.
  1. Du opptrer bevisst støttende og får gruppen til å føle seg viktig og berømmer dem for at prosjektet har kommet så godt i gang. Det blir viktig for deg å støtte videre fremgang, og dette gjør du ved å oppmuntre til deling av gode forslag og ideer, aktiv og involverende løsningsdiskusjon og samlede beslutninger. Det er viktig for deg og ikke skape en følelse av at du kommer inn og overtar prosjektet.
  1. Du lar gruppen fortsette å arbeide slik den har gjort, og ser ingen grunn til å endre på noe som fungerer. Du forsøker å skli ubemerket inn i arbeidet, og inntar en lederstil hvor mest mulig av ansvaret og beslutningene tas av prosjektdeltakerne.

Nordic Buinsess Academy
Kay Ellingsen
+47 917 21000
kay.elling@gmail.com

Categories: