Du kan ikke være leder uten at noen er villige til å følge deg.

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Du kan ikke være leder uten at noen er villige til å følge deg.
0 Comments

 

image

Nærhet er nødvendig

Underordnede vil ledes av ekte mennesker. De krever å vite noe om dine svakheter og
ufullkommenheter, ellers tror de at du er en maskin. En som fordrer å være feilfri,
vil ha problemer med å bli oppfattet som menneskelig. På den annen side, viser du svakhet på områder som er avgjørende for lederrollen, har du tapt. Du må derfor velge med omhu hvilke mangler du vil flagge.

Svakheten skal være stor nok til at du blir oppfattet som menneskelig, men den må ikke så sentral, eller vises så ofte, at det går ut over din autoritet som leder. Hva som er
tilstrekkelig, men ikke ødeleggende, er både personlig og kulturelt betinget. Ledere flest er for knipne. De viser for lite av seg selv.

Det skyldes at innadvendte personer er overrepresentert i toppledelsen av organisasjoner.
De har problemer med å etablere nærhet. Samtidig er store deler av litteraturen om
lederatferd tilpasset de utadvendtes atferdsmønster. Det bidrar til knowing-doing gapet.
Avstand gir noen fordeler.

Du må kunne balansere nærhet og avstand. For mye nærhet hindrer deg som leder å ta
opp problemer med svake prestasjoner. For mye avstand til de ansatte hindrer deg i å
fange opp det som betyr noe for de ansatte. Avstand er et signal til de underordnede om at
lederen har et større og overordnet mål. Det gir deg autoritet og legitimerer bruk av makt
når avgjørelser i komplekse og sammensatte problemstillinger skal tas.

Avstand er nødvendig for å se helheten, sette mål og bestemme reglene. Normer, verdier og standarder må fremstå som absolutter. Da må du trekke deg litt tilbake og heve deg over situasjonen for å få et komplett bilde. For å bli en effektiv leder, må du regulere nærhet og avstand innenfor etablerte og aksepterte grenser.

Lederes forsiktighet med å vise hvem de er, kan komme av nedskjæringer og omstruktureringer hvor mange mellomledere er blitt skviset til å jobbe hardere og raskere samtidig som de er blitt overvåket og målt i en slik grad at de har mistet sin innflytelse. De har fått en følelse av kynisme, svik og mistro. Desillusjonerte og motvillige ledere kjemper for å overleve og derfor prioriterer de sine egne interesser. De engasjerer seg mindre i jobben og bruker energien på privatlivet. Dette er motvillige ledere som under økende press på jobben sparer sitt egentlige jeg til familien, fritiden og sine personlige interesser.

Løsningen er at de reforhandler den psykologiske kontrakten, tar personlig risiko og viser sine svakheter overfor sine underordnede. Ikke prøv å være perfekt. Led en bedrift du virkelig bryr deg om og vær tydelig når du signaliserer nærhet og avstand.

Hold avstand når du forteller dine medarbeidere hva de skal gjøre, men skap nærhet når dere drøfter hvordan. Effektive ledere må handle som en leder, håndtere relasjoner, kommunisere og kjenne seg selv og sine omgivelser. Effektive ledere er nøye med hvordan de blir sett og hørt. De fire elementene folk vil ha fra sine ledere er betydningsfullhet, spenning og fellesskap og autentisitet (ekthet).

Lederskap er komplisert og krevende. Alle kan åpenbart ikke bli effektive ledere. For å lykkes skal du balansere motsetninger. Du må gjøre ting du ikke har lyst til og det kan være vanskelig. Du skal vise den modenhet som kreves for å utnytte svake så vel som sterke sider. Du skal samtidig skape nærhet og holde avstand til de underordnede. Du skal være individualist og samtidig skal du tilpasse deg. Du skal vise at du mener alvor, samtidig skal du endre deg. Og endrer du deg ikke, vil det som engang brakte deg til topps, bli din bane.

Kan du kontinuerlig forbedre dine lederferdigheter? Kan du være deg selv med ferdighet?
Effektive ledere vet ikke alt, men de vet nok. Lederskap er situasjonsbetinget. Når noen
klatrer til topps, skyldes det ikke bare lederegenskaper, men også politisk teft, personlige
ambisjoner, øyentjeneri og fra tid til annen nepotisme (ansettelse av familie og nære venner). Ledelse er betinget av din evne til å skape relasjoner.

Du kan ikke være leder uten at noen er villige til å følge deg. Lederen vet hvordan han/hun skal skape begeistring og få de underordnede til å føle seg betydningsfulle
og dermed produktive. De ansatte ønsker å føle tilhørighet til noe større. Kall det
gjerne et samfunn, en stamme eller en kultur. Men fremfor alt ønsker de at lederen skal
være autentisk. Selv om en leder må vise ulik atferd i ulike situasjoner, må han/hun være
troverdige. Effektive ledere kommuniserer en konsekvent oppfatning om seg selv. Det er en rød tråd som forbinder lederens ”ekte jeg” med de ulike rollene lederen må fylle.

Rollene samkjøres. Det er samsvar mellom ord og handling. Lederen trives med seg selv. De har et selvbilde de føler seg vel med. Gode ledere evner å bruke sine særegenheter til sin egen fordel. De er ekte og de former konteksten de
arbeider i.

Du må ikke nødvendigvis vite hvorfor noe virker, så lenge du vet hva som virker og er i stand til å gjenskape effekten.

Hilsen fra Kay Ellingsen +47 917 21000 – kay.elling@gmail.com

Opplæringsansvarlig -forfatter og foredragsholder Bestselgerskolen.no

Campus NooA-Offentlig godkjent nettskole –  (Programmer kommer i desember)
Professor Morten Paulsen

imageimage

 

Categories: