Du leder en markedsavdeling i ett større norsk industrikonsern som så langt har…

H2H Kay Ellingsen

Du leder en markedsavdeling i ett større norsk industrikonsern som så langt har levert gode og stabile resultater. I den siste tiden har imidlertid engasjementet og innsatsen sunket betydelig, og resultatene har gått feil vei. Du skjønner at gruppen har ett motivasjonsproblem og har gått ”på tomgang” i litt for lang tid. Din egen leder begynner å bli bekymret for utviklingen.

Hva velger du å gjøre:

  1. Du presenterer de nedadgående resultatene og vektlegger at det er nødvendig med bedre resultater. Deretter ber du gruppen på egen hånd finne ut hvilke problemer de sliter med, og hva som er aktuelle løsninger for å komme tilbake på riktig spor igjen.

 

  1. Du samler gruppen til ett møte, og går grundig gjennom resultatutviklingen, mål og forventninger. Du har lagd ferdig en detaljert arbeidsplan med grundig avviksrapportering for å få ”skuta på rett kjøl igjen”. Du legger ikke skjul på at du vil holde avdelingen i stramme tøyler inntil resultatene bedrer seg.

 

  1. Du forsikrer deg om at gruppen skjønner alvoret og ser nødvendigheten av å begynne å levere i henhold til avtalte resultater igjen. Deretter åpner du for en spørsmålsrunde og forklarer inngående din plan for ”å få skuta på rett kjøl igjen”. Deretter selger du inn en aksjonsplan du har laget, og avtaler en tett oppfølging i tiden som kommer.

 

  1. Gjennom ett innledende møte gjennomgår du resultatutviklingen og er tydelig på at dette ikke kan fortsette. Deretter setter du deg sammen med gruppen for å få innspill til forbedringer og hvordan man kan finne tilbake til den ”gode følelsen” igjen. Gjennom denne prosessen støtter og oppmuntrer du innspillene som kommer, og skaper en følelse av involvering hvor det er gruppen og ikke deg alene som kommer med løsningene.

 Hvilken av disse “lederstilene” ville du ha valgt ?

Nordic Business Academy
Kay Ellingsen
+47 917 21000
kay.elling@gmail.com

Du leder en markedsavdeling i ett større norsk industrikonsern som så langt har…

H2H Kay Ellingsen

Du leder en markedsavdeling i ett større norsk industrikonsern som så langt har levert gode og stabile resultater. I den siste tiden har imidlertid engasjementet og innsatsen sunket betydelig, og resultatene har gått feil vei. Du skjønner at gruppen har ett motivasjonsproblem og har gått ”på tomgang” i litt for lang tid. Din egen leder begynner å bli bekymret for utviklingen.

Hva velger du å gjøre:

  1. Du presenterer de nedadgående resultatene og vektlegger at det er nødvendig med bedre resultater. Deretter ber du gruppen på egen hånd finne ut hvilke problemer de sliter med, og hva som er aktuelle løsninger for å komme tilbake på riktig spor igjen.

 

  1. Du samler gruppen til ett møte, og går grundig gjennom resultatutviklingen, mål og forventninger. Du har lagd ferdig en detaljert arbeidsplan med grundig avviksrapportering for å få ”skuta på rett kjøl igjen”. Du legger ikke skjul på at du vil holde avdelingen i stramme tøyler inntil resultatene bedrer seg.

 

  1. Du forsikrer deg om at gruppen skjønner alvoret og ser nødvendigheten av å begynne å levere i henhold til avtalte resultater igjen. Deretter åpner du for en spørsmålsrunde og forklarer inngående din plan for ”å få skuta på rett kjøl igjen”. Deretter selger du inn en aksjonsplan du har laget, og avtaler en tett oppfølging i tiden som kommer.

 

  1. Gjennom ett innledende møte gjennomgår du resultatutviklingen og er tydelig på at dette ikke kan fortsette. Deretter setter du deg sammen med gruppen for å få innspill til forbedringer og hvordan man kan finne tilbake til den ”gode følelsen” igjen. Gjennom denne prosessen støtter og oppmuntrer du innspillene som kommer, og skaper en følelse av involvering hvor det er gruppen og ikke deg alene som kommer med løsningene.

 Hvilken av disse “lederstilene” ville du ha valgt ?

Nordic Business Academy
Kay Ellingsen
+47 917 21000
kay.elling@gmail.com