Er du distansert eller svært Omgjengelig

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Er du distansert eller svært Omgjengelig
0 Comments

 

image

Normen kan du lese fra 10 (ekstremt lukket)til 0 og til 10 (ekstremt utadvendt)

10 Du er ekstremt lukket og distansert. Uten­
for det normale. Du skyr andre. Antakelig
arbeidsudyktig.
8 Du er svært distansert og vanskelig å
kommunisere med. Holder deg for deg
selv. Typisk «einstøing».
6 Du er temmelig lukket av natur og svært
innadvendt. Meget vanskelig å få i stand
skikkelig samarbeid med. Skjuler egne
følelser helt instinktivt.
4 Du er nokså distansert, lukket og innad­
vendt. Holder bevisst distanse til personer
du ikke stoler på, men viser mer ansikt
i nærmiljøet. Holder deg helst vekk fra
forsamlinger. Er stillferdig og beskjeden
av natur.
2 Du er noe reservert og forsiktig av natur,
men med tilløp til utadvendthet og naturlig
kommunikasjon overfor personer du
kjenner og stoler på. Du har lett for å
trekke deg inn i deg selv når du føler
at «kjemien» ikke stemmer.
0 Du er kanskje ikke spesielt utad­
vendt, men kan være rimelig «sosial»
og omgjengelig når du føler deg i trygt
selskap. Du kommuniserer OK med de
aller fleste, men kan virke ganske tilbake­
holdende når det blir snakk om dine egne
følelser. Du takler ikke så godt pågående
personer.
2 Du er i store trekk rimelig utadvendt
– om enn ikke direkte åpen av natur.
Snakker ikke så mye om følelser – annet
enn overfor dine nærmeste. Du er ganske
omgjengelig og grei i en vanlig arbeids­
situasjon. I mindre grupper fungerer du
godt – mens du ikke er av dem som liker å
gjøre deg gjeldende i større forsamlinger.

4 Du er både utadvendt og sosial, selv om
du ikke er blant de mest åpne i alle sam­
menhenger. I store trekk er du spontan
og omgjengelig – men du viser ikke dine
innerste følelser overfor hvem som helst.
Du liker å debattere og har ikke proble­
mer med å opptre i forsamlinger. Du tar
ordet når du har klare meninger. Du liker
å se mennesker rundt deg, men kan være
ganske «selektiv» med hensyn til å velge
venner.
6 Du er klart utadvendt og omgjengelig og
har lett for å akseptere andre uten å være
altfor kritisk. Du kan gjerne snakke om
dine følelser til personer du stoler på, men
velger ikke sjelden å sette grenser i andre
sammenhenger. Du er glad i å debattere
og kan i gitte situasjoner virke ikke så lite
dominerende. I sosial sammenheng vil
de fleste karakterisere deg som «opp­
søkende» og entusiastisk.
8 Du er svært utadvendt, åpen og
omgjengelig. Du liker de aller fleste og
setter pris på å ha mennesker rundt deg
til stadighet. Du får ganske lett nye venner
og deltar svært gjerne i «uteliv». Iblant
kan du være så sosial at du blir betraktet
som påtrengende. Ikke alltid viser du den
helt store fintfølelse.
10 Du er ekstremt utadvendt, åpen og
omgjengelig. Har knapt hemninger. Du
mangler absolutt fintfølelse og kan virke
svært selvopptatt. Er overfladisk. Over­
kjører andre i diskusjoner.

Categories: