Er du forsiktig eller – risikovillig ?

image

 

10 Ekstremt forsiktig. Full risikovegring.

8 Du er uhyre forsiktig – og vegrer deg for
selv bagatellmessige risikoer. På grensen
til å være arbeidsudyktig.

6 Du er svært forsiktig og holder deg vekk
fra de fleste former for risiko. Stort sett
holder du deg til gjøremål du føler deg
helt trygg på – i den grad det er mulig. I
uvante omgivelser føler du deg temmelig
utrygg, slik at du trekker deg tilbake helt
instinktmessig.

4 Du er nokså forsiktig i det store og hele
og tar helst ikke noen form for risiko uten
å føle deg presset eller tvunget av situa­
sjonen. I store trekk satser du bare på ting
du er ganske trygg på. Du holder deg vekk
fra utfordringer utenfor det tilvante.

2 Du tenker ikke hele tiden på å holde deg
vekk fra enhver risiko ut over det strengt
tilvante. Der du føler at sjansen for å nå
frem er rimelig god, kan du velge å satse.
Iblant kan du til og med handle ganske
ureflektert når det dukker opp noe du
virkelig ønsker å delta i.

0 Du synes å ha en «normal» holdning til
risiko – selv om du holder deg vekk fra
aktiviteter som synes å kreve ekstra mot
og en stor grad av konkurransementalitet.
Du ønsker deg en viss spenning – og vet at
du må ta tilsvarende risiko for å få spen­
ningen utløst. I uvante situasjoner vil du få
vansker med å velge om du skal si ja eller
nei.

2 Du er nok ikke blant de mest konkur­
ransevillige, men kan iblant handle uten å
ha sikkerhetsnett. Din holdning til det å ta
risiko er blandet: Blir du ivrig, har du tedens til å glemme risikoen, men i andre
sammenhenger kommer grundigheten og
forsiktigheten og gir deg en advarsel. Det
hender at du kan ta problemer på sparket,
men som oftest trenger du rimelig med tid
til å vurdere for og imot.

4 Du ønsker ansvar klart ut over det
elementære – og vet at du må ta den
risiko som følger med. Selv om de store
avgjørelsene kan gjøre deg både tenksom
og grundig, er du i store trekk ganske villig
til å ta naturlige sjanser for å lykkes. Noen
risikovegrer er du ikke. Du ønsker deg
egentlig ganske mye spenning i livet
– og er villig til å satse når anledningen
byr seg.

6 Du ønsker til dels ganske mye spenning og
store utfordringer – og er helt på det rene
med hvilken risiko som følger med dette.
Du har tendens til å oppsøke situasjoner
der du vet du tar sjanser – og som regel
føler du deg ganske vel med dette. Du
viker slett ikke tilbake for muligheten til å
tape – fordi dette er en del av «gamet».

8 Du er av dem som drives fremover av be­
hovet for nye opplevelser, spenning og ut­
løsning av et sterkt konkurranseelement.
Iblant tar du helt bevisst svært stor risiko
– og uten å nøle ved tanken på å tape. Det
bor nok litt av en «gambler» i deg, hvis du
skal være ærlig.

10 Mangelen på hemninger får deg til å ta
de største risikoer, og du balanserer
på grensen til «katastrofe» stadig vekk.
Gamblerinstinktet og spenningsbehovet
driver deg fremover som en turbomo­
tor. Det er instinktene som styrer deg, og
du kan ha tendens til å sette både liv og
verdier i fare ganske ofte.
image