Ferdighet 4 og 5 av 24

 

Ferdighetshjulet

 

FERDIGHET 4: BOOKE MØTE
Hensikten her å få avtalt møte med kunden. Det er og viktig å unngå å ta et nei personlig-­‐ og heller utforske hva som ligger bak, slik at det ikke gjentar seg.

Det er mange som synes det er vanskelig å booke møter pr tlf, boken presenterer her en
enkel, tidsbesparende oppskrift som er lett å lære, lett å beherske og viktigst av alt
den fungerer i praksis.
HOPA
1) Hilse høflig
2) Oppmerksomhetsfanger
3) Presentasjon
4) Avtale og bekrefte møtet

H2H Kay Ellingsen

SALGSFASE 2: BEHOV:
Hensikten her er å avdekke og kartlegge kundens behov for Det du leverer.

Du skal vekke kundens følelser. Vekke
omsorgs og morsinnstinktet. Finn både hva som frister og hva som smerter. Du skal være kundedoktor og gi kunden smertemedisin
i form av din løsning.

Google dine største kunder, finn ut hvilke interesser de har, sivil status, barn, dyr,
hobbyer… Bygg tillit! Din jobb er å få kunden til å stole på deg-­‐ skape en god relasjon

FERDIGHET 5: SKAP KONTAKT
Hensikten er å vekke oppmerksomhet og interesse samtidig som du bygger tillitt. Det
er viktig å være konsistent og la samtalepartneren snakke mest. Gi kunden et godt førsteinntrykk. Selg deg selv før du selger varene.

Du fanger kundens oppmerksomhet og kartlegger kundens behov før du tilpasser presentasjonen av ditt produkt slik at du løser kundens utfordring. Se ordentlig ut, snakk så kunden forstår og ha en behagelig atferd. Du styrker båndene mellom deg og kunden forstår og har en behagelig atferd.

120506-070-shop2