Ferdighet 6 og 7/24 Bestselgerskolen

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Ferdighet 6 og 7/24 Bestselgerskolen
0 Comments

557776_10150711480056806_135152983_n

FERDIGHET 6: MØTELEDELSE
Hensikten er å få kunden til å åpne seg, fortelle om sine behov og komme et steg videre i salgsprosessen.

Få kunden til å føle seg vel ved å se ulike
synspunkter, lytte til kundens uttalte ønsker og fange opp kundens uuttalte behov. Alle møter innledes med
følgende fem arbeidsoppgaver:
1) Etabler plusskontakt
2) Nullstill møtedeltakerne
3) Avklar forventningene
4) Avklar hensikten med møtet
5) Organiser

Hensikten med å følge denne planen er å sørge for at  flest mulig av møtedeltakerne er mentalt på samme sted til samme tid slik at folk naturlig følger samtalens gang.

FERDIGHET 7: KARTLEGG KUNDENS BEHOV/ LYTTE
Hensikten her er å klargjøre en situasjon og komme til felles enighet om utfordringen. Spør mye, vær nysgjerrig og vis genuin interesse.
Hva trenger kunden oss Bestselgeren3baksidetil? Vis kunden oppriktig interesse og respekt ved aktiv lytting, reaksjon, oppfølging og informasjon-­‐ på hans / hennes egne premisser. Ikke mas eller press kunden.  å klargjøre en situasjon og komme til felles enighet om utfordringen. Spør mye, vær nysgjerrig og vis genuin interesse.

Hva trenger kunden oss til? Vis kunden oppriktig interesse og respekt ved aktiv lytting, reaksjon, oppfølging og informasjon-­‐ på hans/hennes egne premisser. Ikke mas eller press kunden.

 

Categories: