Hva er det som gjør at dine underordnede synes det er attraktivt å jobbe for deg?

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Hva er det som gjør at dine underordnede synes det er attraktivt å jobbe for deg?
0 Comments


Arbeidsglede består av fire elementer.

Forskning viser at de fire elementene i arbeidsglede er:
• Gleden ved å se resultater
• Gleden av oppgavene i seg selv
• Gleden av være til nytte
• Følelsen av å være et fritt menneske

Det viser seg i studier at kun 50 prosent av arbeidstakerne opplever arbeidsglede dvs. at de er i flytsonen, 12 prosent opplever stress dvs. at utfordringene overstiger og

38 prosent kjeder seg på jobben dvs. at utfordringene er for lave i forhold til ferdighetene.

Skal du ha en effektiv organisasjon, skal du passe på at hver enkelt av dine selgere/kunderådgivere opplever at utfordringene står i forhold til ferdighetene til hver enkelt. Har de arbeidsglede og engasjement, vil du ha en produktiv bedrift. De vil da ha fokus på det de er der for å gjøre. Arbeidsoppgavene, kollegaene og arbeidsgiver
trekker i samme retning. Arbeidstakerne inngår i et forpliktende
samspill med arbeidsgiver.

Dere preger hverandre.

For å bli oppfattet som en effektiv salgssjef av dine selgere/kunderådgivere, bør du passe på å være autentisk dvs. ekte. Du skal være deg selv med dine feil, særegenheter og mangler. Du skal begeistre med ditt engasjement slik at dine underordnede jobber hardt og presterer stadig bedre.

Du skal få alle ansatte til å føle at de jobber mot et felles mål og at de er fullverdige medlemmer av fellesskapet på jobben.

Hva er det som gjør at dine selgere/kunderådgivere synes det er attraktivt å jobbe for deg?
Ser du begeistringen til dine selgere/kunderådgivere i øyne hver eneste dag?

Får du dine selgere/kunderådgivere til å føle seg betydningsfulle og at de jobber mot et viktig mål?
Hjelper du selgerne/kunderådgiverne med å knytte bånd til hverandre og bedriftens       overordnede mål?

Vet du selv hvorfor du er salgssjef?

Vet alle i din organisasjon til enhver tid? hvorfor de er på jobb, hva som er målet med virksomheten, hvordan dere skal nå målet og hvorfor du er salgssjefen?

Om du svarer vet ikke eller nei på noen av spørsmålene, hva kan du gjøre med det?
Attraktive arbeidsgivere beholder verdifulle medarbeidere.

Selgere/kunderådgivere;

Kompetanse består av fire faktorer
1. Formell kompetanse
2. Realkompetanse
3. Evner
4. Personlighet

Formell kompetanse brukes om utdannelse.
Uformell kompetanse er erfaring og ferdigheter som en person må ha for å fungere i en jobb eller i spesielle verv eller funksjoner. I enkelte fag og yrker kreves autorisasjon,
sertifikat, lisens som er den kompetansen som gir rett til å drive virksomhet i yrket eller
å drive en aktivitet.

Realkompetanse refererer til den kunnskap og de ferdigheter, erfaring og fagkompetanse man tilegner seg gjennom yrkespraksis, ulike former for ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, praktisk utdanning eller på annen måte.

Evner er summen av motivasjon, vilje, holdninger og verdier.

Personlighet er summen av alle de psykologiske evner og anlegg et individ har. Empati
og egodrive er to viktige egenskaper som en selger trenger for å lykkes. Disse egenskapene bør man strebe etter for å finne rett person til rett jobb innen salg- og service.

Dyktige mennesker er nøkkelen til suksess.

Den dyktigste salgsleder er Situajsonsbestemt.

SalesLearning.online

Kay Ellingsen🍒

 

 

Categories: