EQ eller IQ? Eller CQ? Din evne til å kommunisere i jobbsammenheng?

 

Hva er din CQ?

CQ = Communication Quotient.
Kommunikasjonskvotient er din evne til å kommunisere i jobbsammenheng.

CQ kommer opprinnelig fra morseverden, men brukes aktivt også på telefoni. Det betyr ”Seek You” (søker deg).

1. I hvilken grad setter du deg mål for hva du vil oppnå før du begynner å skrive eller snakke?
2. I hvilken grad gjennomgår du det du skal si med andre før du holder et innlegg?
3. I hvilken grad tar du høyde for fordommer, forutinntatte holdninger og sterke overbevisninger blant tilhørerne når du forbereder din presentasjon?
4. I hvilken grad prøver du å gi tilhørerne noe som er personlig positivt, konstruktivt og nyttig?
5. Etter presentasjonen, i hvilken grad søker du tilbakemeldinger for å sikre deg at det du sa ble forstått, trodd og akseptert?
6. Er det samsvar mellom dine ord og dine handlinger?
7. I hvilken grad kommuniserer du kun for dagen i dag fremfor morgendagen, ett år frem og ti år frem?
8. Hvor hardt anstrenger du deg for å uttrykke deg kort, klart og konkret?
9. I hvilken grad opplever du en felles forståelse med de du snakker med?
10. Hvor saklig, uhildet og objektiv (sannferdig) er din kommunikasjon?

11. I hvilken grad har du tendens til å formane og snakke nedlatende til folk?
12. I hvilken grad lytter du til andre og hvor oppmerksom er du på hva de sier?
13. Uttrykker du deg enkelt og presist og bruker eksempler for å få frem budskapet ditt (fremfor vage hentydninger, tvetydigheter og abstrakte uttrykk)?
14. Benytter du deg av flere sansekvaliteter når du kommuniserer (tale, tekst og bilder)?
15. Er du oppmerksom på dine personlige fastgrodde holdninger og fordommer og hvordan de påvirker ditt budskap? (Både hvordan du formidler det og hvordan det
faktisk blir oppfattet)
16. Kommuniserer du flerdimensjonalt, dvs. ser flere sider av samme sak og unngår endimensjonal kommunikasjon (svart – hvitt/ enten – eller)?
17. Prøver du å finne en felles basis (det dere kan være enige om) når du kommuniserer?
18. Er du villig til å innrømme at du tar feil?
19. Hvor flink er du til å unngå forvirrende ord og uttrykk?
20. Hvor tilbøyelig er du til å bruke “jeg” fremfor generelle uttrykk som “en”, ”man” og ”noen”? (Jeg mener, jeg tror, jeg gjorde osv.)

Lykke til på arbeidsplassen

www.NordicBusinessAcademy.no www.SalesLearning.Online
Kay Ellingsen🍒 91 000 744 kay.elling@gmail.com

EQ eller IQ? Eller CQ? Din evne til å kommunisere i jobbsammenheng?

 

Hva er din CQ?

CQ = Communication Quotient.
Kommunikasjonskvotient er din evne til å kommunisere i jobbsammenheng.

CQ kommer opprinnelig fra morseverden, men brukes aktivt også på telefoni. Det betyr ”Seek You” (søker deg).

1. I hvilken grad setter du deg mål for hva du vil oppnå før du begynner å skrive eller snakke?
2. I hvilken grad gjennomgår du det du skal si med andre før du holder et innlegg?
3. I hvilken grad tar du høyde for fordommer, forutinntatte holdninger og sterke overbevisninger blant tilhørerne når du forbereder din presentasjon?
4. I hvilken grad prøver du å gi tilhørerne noe som er personlig positivt, konstruktivt og nyttig?
5. Etter presentasjonen, i hvilken grad søker du tilbakemeldinger for å sikre deg at det du sa ble forstått, trodd og akseptert?
6. Er det samsvar mellom dine ord og dine handlinger?
7. I hvilken grad kommuniserer du kun for dagen i dag fremfor morgendagen, ett år frem og ti år frem?
8. Hvor hardt anstrenger du deg for å uttrykke deg kort, klart og konkret?
9. I hvilken grad opplever du en felles forståelse med de du snakker med?
10. Hvor saklig, uhildet og objektiv (sannferdig) er din kommunikasjon?

11. I hvilken grad har du tendens til å formane og snakke nedlatende til folk?
12. I hvilken grad lytter du til andre og hvor oppmerksom er du på hva de sier?
13. Uttrykker du deg enkelt og presist og bruker eksempler for å få frem budskapet ditt (fremfor vage hentydninger, tvetydigheter og abstrakte uttrykk)?
14. Benytter du deg av flere sansekvaliteter når du kommuniserer (tale, tekst og bilder)?
15. Er du oppmerksom på dine personlige fastgrodde holdninger og fordommer og hvordan de påvirker ditt budskap? (Både hvordan du formidler det og hvordan det
faktisk blir oppfattet)
16. Kommuniserer du flerdimensjonalt, dvs. ser flere sider av samme sak og unngår endimensjonal kommunikasjon (svart – hvitt/ enten – eller)?
17. Prøver du å finne en felles basis (det dere kan være enige om) når du kommuniserer?
18. Er du villig til å innrømme at du tar feil?
19. Hvor flink er du til å unngå forvirrende ord og uttrykk?
20. Hvor tilbøyelig er du til å bruke “jeg” fremfor generelle uttrykk som “en”, ”man” og ”noen”? (Jeg mener, jeg tror, jeg gjorde osv.)

Lykke til på arbeidsplassen

www.NordicBusinessAcademy.no www.SalesLearning.Online
Kay Ellingsen🍒 91 000 744 kay.elling@gmail.com