Vil du kunne “noe” mer?

image

 

4 – TILBUDSFASEN

Kan du tilby dine produkter og tjenester på fire ulike måter?

A) Strukturert analytisk måte
B) Entusiastisk og morsom måte
C) En konkurrerende måte med begeistring og pågangsmot
D) En rolig, ydmyk og sosial tilnærming

Hva er et kjøpssignal? –

Hva betyr å sense?
14. Kundens kjøpsprosess (Ferdighet 14)
Kan du nevne selgerens fire hindre fra forespørsel til salg?

Vi har ulike kjøpsformer i ulike situasjoner;
kjøpsformer – Kundens beslutningsnivå – Selgerens mulighet til å påvirke på
kjøpsstedet

Nevn ved;
Impulskjøp
Ustrukturert kjøp
Strukturert kjøp

Hva er;
Nykjøp?
Merkjøp?
Gjenkjøp?
Krysskjøp?
Tilleggskjøp?

Sett opp tre til fire konkrete avslutningsteknikker for å få ordren/17. Lukke salget – å få ordren fra kunden (ferdighet 17)
– Forklar den direkte og indirekte måten å avslutte salget på.
– Kan du sette opp 2-3 indirekte teknikker?
– Hva er Ønsker – krav metoden?

Forklar følgende;
1. Argumentasjonsfella
2. Ikke-perfekt fella
3. Prøvepakningsfella
4. Avsporingsfella

19. tren din emosjonelle intelligens (EQ) – Tål avvisning (ferdighet 19)
– Hva er hensikt med ferdighet 19?
– Grunnleggende suksessfaktor?
Hva vil du argumentere med når kunden sier:
a) Er ikke interessert………..
b) Har ikke tid eller behov……….
c) Har ikke budsjett………..
d) Har avtale med andre på lignende produkter og tjenester…….
– Beste råd?
– Hva er EQ?
– Hvordan kvitter du deg med dårlige erfaringer og vonde følelser?
– (Det er fem punkter for å kvitte seg med ovennevnte-nevn de)
– Hvordan kvitter du deg med å snu en dårlig følelse til en god?
( Forklar hvordan på VAK modellen fra side 217)

20. Behersk forhandlingsteknikk (ferdighet 20)
– Hva er hensikten med ferdighet 20?
– Hva er grunnleggende suksessfaktor?
– Beste råd?
– Hva er forskjell på salg og kontraktsforhandlinger?

24. Klagehåndtering er salg (ferdighet 24)
– Hva er hensikten med ferdighet 24?
– Grunnleggende suksessfaktor?
– Beste råd?
– sett opp fire ulike metoder for å håndtere en kunde i vanskeligheter;

– Hvordan tar du vare på en misfornøyd kunde?
– Nevn fem trinn for å håndtere skuffede kunder;

Lykke til