Hva er Profil20?

Profil20 er et webbasert norsk Mulighets- og utviklingsverktøy som kan brukes:

Mulighetskart-leder12 (2)

1. Ved å måle HUMANKAPITALEN
2. I forbindelse med sammensetning av team
3. I omstillingsprosesser
4. For utviklingssamtaler med medarbeidere
5.  For synliggjøring av egenskaper og tenkestil i CV’er
6. Ved rekruttering
7. For optimalisering av lederteam
8. For utvikling av salg og servicemedarbeidere
9. Ved yrkesvalg/jobbskifte
10. Ved bekreftelse/utvikling av eget selvbilde

Over 10 000 timer er blitt brukt til å utvikle dette unike og spennende verktøyet. Forgjengeren Profil har dannet det statistiske grunnlaget som har gjort utviklingen av Profil20 mulig. Det statistiske grunnlaget består av over 4000 analyser besvart på en periode på ca 15 år. Analyse og grundig granskning av disse besvarelsene, samt integrering av nye og moderne metoder har skapt Profil20, et utviklingsverktøy som fungerer like godt for privatpersoner som for bedrifter, foreninger og organisasjoner.

Det unike med Profil20 ligger i navnet. Det finnes 20 ulike atferdsprofiler, men den som besvarer analysen vil aldri havne i bare èn av disse, slik det er med mange lignende verktøy. Profil20 viser andelen av hver av de ulike 20 atferdsprofilene i din analyse. Dermed havner ingen i bås og alle besvarelser er unike. Hvor stor prosentandel av hver av de 20 profilene som finnes i din besvarelse vises både i et sektordiagram og med vanlige søyler. Bildet til høyre viser et eksempel på hvordan en slik fordeling ser ut.

Profil20 har også mange andre målinger, som for eksempel sansepreferanser, ambisjonsnivå, grad av utadvendthet, grad av risikovillighet og grad av intuisjon, for å nevne noe. Noen av disse målingene viser også en egenvurdert verdi. Det betyr at personen som besvarer analysen fyller ut hvilken grad av utadvendthet vedkommende selv mener han/hun har, for så å kunne sammenligne dette med resultatet på analysen senere.

Tenkestil- og egenskapskartet er ditt fingeravtrykk i Profil20. Sektordiagrammet kan se komplisert ut ved første øyekast, men det er i realiteten veldig enkelt å forstå. Profil20 har 20 ulike atferdsprofiler og disse ligger fordelt rundt sirkelen med tallene 1 – 20. Ingen vil havne i bare èn atferdsprofil, men alle vil ha en prosentandel av de 20. Dette gjør alle besvarene i Profil20 unike.

De røde utsvingene du ser i diagrammet viser hvor stor andel av hver atferdsprofil som finnes i den aktuelle besvarelse. Jo nærmere ytterkanten rødfargen kommer, desto høyere er prosentandelen av hver atferdsprofil. Eksemplene på denne siden har alle sammen hovedvekt i atferdsprofil nummer 8, Kreativ Individualist, men det er enkelt å se det er stor variasjon fra bilde til bilde.

Tenkestil