Det som motiverer den ene, kan demotivere den andre⛑

Medarbeidere med ulike atferdsmønstre motivers ulikt. Det som motiverer den ene, kan
demotivere den andre. Noen grunnleggende prinsipper for motivasjon finnes:

1. Alle mennesker er motivert.
2. Du kan ikke motivere et annet menneske.
3. Mennesker er motiverte til å gjøre det de vil, ikke det du vil de skal gjøre.
– Vi er mest motiverte til å nå våre egne mål.
– Vi er mest motivert til å komme oss vekk fra det vi frykter
4. Du kan hjelpe mennesker til å finne sin indre motivasjon og skape et miljø hvor de blir selvmotiverte.
5. Du kan gi mennesker ansvar og holde dem ansvarlig for deres ytelser.

Alle er motiverte
Det er kun et spørsmål å finne ut hva de er motivert for. Hva brenner du for? Hva jager du etter? Hvilke ønsker har du? Hvilke drømmer har du? Mange tør ikke tenke tanken og sliter med å finne ut hva de egentlig vil/er motivert for.

Da kan du spørre: Hva frykter du? Kunsten er å tenke de fortrengte «det går ikke tankene». Hva er det du ikke tør tenke på? Ikke tør si høyt? Ikke engang hviske så bare du selv hører det?

Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon.

Indre motivasjon: Aktiviteten starter og holdes ved like av interesse for selve oppgaven
– kalles ofte også for naturlig motivasjon – selvmotivering.

Ytre motivasjon
: Aktiviteten starter og holdes ved like ved utsikter til å oppnå belønninger
eller mål som er selve oppgaven uvedkommende.

Det kalles ofte for kunstig motivasjon for eksempel bonusordninger.
Både indre og ytre motivasjon har til felles at de er lystbetonet – enten vi snakker om en indre glede ved et gjøremål – eller håp om en framtidig belønning

Hva kan du gjøre?

1) Du kan slutte å sløse bort din energi på det som er umulig: Å motivere andre.

2) Hjelp dine medarbeidere til å skape omgivelser hvor de blir selvmotiverte.
Vær en som de ansatte ser opp til. De blir demotiverte av å bli sett ned på.
Anmod i stedet for å gi ordre.
Samtale i stedet for å diskutere og argumentere.
Aksepter saklig uenighet uten å ta det personlig.
Bruk omsorgsfull humor.

Hold dine medarbeidere ansvarlig for sine egne resultater.

Dette er enkle prinsipper, men det krever at du lærer og mestrer en rekke ferdigheter som
omtales i denne boka. Folk er motivert.

Din jobb er å hindre at du ved din atferd bidrar til at de blir demotiverte.

Bruk din energi på å identifisere folks atferd og utvikle metoder
som passer for deres motivasjonsbehov.

For å gi dine ulike medarbeidere energi til å utføre en og samme oppgave, må du tilpasse din kommunikasjon til den enkeltes mål.

De kan gjøre det samme, men de motiveres av forskjellige faktorer. La oss tenke oss at du vil ha dem til å jobbe overtid. Du kan i
utgangspunktet tenke at det er nok å gi dem overtidsbetaling og middag. Da bruker du ytre motivasjonsfaktorer – en belønning eller kompensasjon.

Motivasjonen kan også være spenningsreduserende: Dersom de trenger penger for å dekke sine behov, så kan det være grunn god nok til å jobbe overtid. Men det kan også hende at de har “nok” penger, og heller vil bruke fritiden sin til å få dekket andre behov.

Da kan det være greit å kunne litt om de fire atferdsfamiliene slik at du kan bidra til å skape energi og indre motivasjon til å gjøre jobben. Her er noen grunner til at de likevel velger å jobbe overtid:

1. Den røde får bedre resultat og får tidsfristene under kontroll.
2. Den gule vil oppleve å bli bedre likt ved å ta i et ekstra tak. Ingen liker unnasluntrere.
3. Den grønne vil trygge arbeidsplassen til beste for fellesskapet ved å jobbe overtid.
4. Den blå vil jobbe overtid for å levere god nok kvalitet innen tidsfristen.

Du leder andre mest effektivt i tre trinn
1. Identifiser atferden til din medarbeider
2. Bestem hvilken lederstil som passer best
3. Lag en handlingsplan som tilfredsstiller din medarbeiders behov.

Lykke til med din motivasjon www.NordicBusinessAcademy.no

www.SalesLearning.Online

Kay Ellingsen🍒 91000 744 Kay.elling@gmail.com

 

 

Det som motiverer den ene, kan demotivere den andre⛑

Medarbeidere med ulike atferdsmønstre motivers ulikt. Det som motiverer den ene, kan
demotivere den andre. Noen grunnleggende prinsipper for motivasjon finnes:

1. Alle mennesker er motivert.
2. Du kan ikke motivere et annet menneske.
3. Mennesker er motiverte til å gjøre det de vil, ikke det du vil de skal gjøre.
– Vi er mest motiverte til å nå våre egne mål.
– Vi er mest motivert til å komme oss vekk fra det vi frykter
4. Du kan hjelpe mennesker til å finne sin indre motivasjon og skape et miljø hvor de blir selvmotiverte.
5. Du kan gi mennesker ansvar og holde dem ansvarlig for deres ytelser.

Alle er motiverte
Det er kun et spørsmål å finne ut hva de er motivert for. Hva brenner du for? Hva jager du etter? Hvilke ønsker har du? Hvilke drømmer har du? Mange tør ikke tenke tanken og sliter med å finne ut hva de egentlig vil/er motivert for.

Da kan du spørre: Hva frykter du? Kunsten er å tenke de fortrengte «det går ikke tankene». Hva er det du ikke tør tenke på? Ikke tør si høyt? Ikke engang hviske så bare du selv hører det?

Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon.

Indre motivasjon: Aktiviteten starter og holdes ved like av interesse for selve oppgaven
– kalles ofte også for naturlig motivasjon – selvmotivering.

Ytre motivasjon
: Aktiviteten starter og holdes ved like ved utsikter til å oppnå belønninger
eller mål som er selve oppgaven uvedkommende.

Det kalles ofte for kunstig motivasjon for eksempel bonusordninger.
Både indre og ytre motivasjon har til felles at de er lystbetonet – enten vi snakker om en indre glede ved et gjøremål – eller håp om en framtidig belønning

Hva kan du gjøre?

1) Du kan slutte å sløse bort din energi på det som er umulig: Å motivere andre.

2) Hjelp dine medarbeidere til å skape omgivelser hvor de blir selvmotiverte.
Vær en som de ansatte ser opp til. De blir demotiverte av å bli sett ned på.
Anmod i stedet for å gi ordre.
Samtale i stedet for å diskutere og argumentere.
Aksepter saklig uenighet uten å ta det personlig.
Bruk omsorgsfull humor.

Hold dine medarbeidere ansvarlig for sine egne resultater.

Dette er enkle prinsipper, men det krever at du lærer og mestrer en rekke ferdigheter som
omtales i denne boka. Folk er motivert.

Din jobb er å hindre at du ved din atferd bidrar til at de blir demotiverte.

Bruk din energi på å identifisere folks atferd og utvikle metoder
som passer for deres motivasjonsbehov.

For å gi dine ulike medarbeidere energi til å utføre en og samme oppgave, må du tilpasse din kommunikasjon til den enkeltes mål.

De kan gjøre det samme, men de motiveres av forskjellige faktorer. La oss tenke oss at du vil ha dem til å jobbe overtid. Du kan i
utgangspunktet tenke at det er nok å gi dem overtidsbetaling og middag. Da bruker du ytre motivasjonsfaktorer – en belønning eller kompensasjon.

Motivasjonen kan også være spenningsreduserende: Dersom de trenger penger for å dekke sine behov, så kan det være grunn god nok til å jobbe overtid. Men det kan også hende at de har “nok” penger, og heller vil bruke fritiden sin til å få dekket andre behov.

Da kan det være greit å kunne litt om de fire atferdsfamiliene slik at du kan bidra til å skape energi og indre motivasjon til å gjøre jobben. Her er noen grunner til at de likevel velger å jobbe overtid:

1. Den røde får bedre resultat og får tidsfristene under kontroll.
2. Den gule vil oppleve å bli bedre likt ved å ta i et ekstra tak. Ingen liker unnasluntrere.
3. Den grønne vil trygge arbeidsplassen til beste for fellesskapet ved å jobbe overtid.
4. Den blå vil jobbe overtid for å levere god nok kvalitet innen tidsfristen.

Du leder andre mest effektivt i tre trinn
1. Identifiser atferden til din medarbeider
2. Bestem hvilken lederstil som passer best
3. Lag en handlingsplan som tilfredsstiller din medarbeiders behov.

Lykke til med din motivasjon www.NordicBusinessAcademy.no

www.SalesLearning.Online

Kay Ellingsen🍒 91000 744 Kay.elling@gmail.com