Vårt utspring er på mange måter bedriften Norsk Omstilling & Utvikling, hvor flere av oss i Next1 også jobbet sammen med å kurse og utvikle først og fremst grupper eller hele bedrifter til å inneha bedre ferdigheter og egenskaper, vi bisto våre kunder med å rekruttere nyansatte basert på detaljerte kravspesifikasjoner i forhold til teamsammensetninger og med de egenskaper man optimalt ønsket – og i tillegg leverte vi Outplacement, som innebærer å finne ny jobb til ansatte som ikke skal være med videre av ulike grunner. Også som Next1 jobber vi hver dag med nettopp dette: Identifisere de optimale egenskapene, og så enten tilføre personalgruppen disse, eller finne nye personer med de rette egenskapene. Outplacement er fortsatt det beste verktøyet å bruke for å få de-rekruttering til å bli en prosess om avslutning av et arbeidsforhold som er positiv for den ansatte det gjelder, samtidig som man tar bort både risikoen for konflikter og søksmål som ofte kommer ved oppsigelser, og ikke minst vil i forhold outplacement koste bare en brøkdel for bedriften, og det kan gjennomføres raskt fremfor å ta mange måneder. Fordelene dette har for bedriftskulturen blant de gjenværende er også åpenbart store.

HVORFOR kjøper kundene oss

Det er bare to muligheter – slik at de enten får høyere omsetning, lavere driftskostnader, eller begge deler.  

Rent konkret vil endret salgsstrategi, mer kompetente og riktigere ansatte med mer engasjement for arbeidsplassen sin gi umiddelbare og målbare resultater. Dette er like viktig for oss som for kundene, derfor vektlegger vi å finne målparametre som helt objektivt gir svaret på når vi har lyktes med jobben, og hvor mye. Vanlige mål kan være omsetning i kroner, størrelse på snittordre, omsetning per ansatt, lønnskostnad i forhold til omsetning, målt kundetilfredshet, målt medarbeidertilfredshet, tall på hvor lenge dere beholder ansatte osv. Hva som er relevant og ønskelig å måle, finner vi ut sammen ved oppstart, og vi leverer dere en sluttrapport på målingene vi ble enige om i etterkant. På sikt styrker dette partnerskapet mellom oss som leverandør og dere som kunde, noe som er i våre begges gode egeninteresser.