Hvor sterk er din intuisjon?

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Hvor sterk er din intuisjon?
0 Comments

Intuisjon er en kombinasjon av utpreget sensitivitet (følsomhet) overfor de signaler andre sender ut og en usedvanlig evne til å bruke kunnskap og erfaring spontant på
øyeblikkets situasjoner.

Erkjennelse kommer ofte som aha-opplevelser. Slik er personer med sterk intuisjon. De har en suveren evne til å fange opp non-verbale signaler som folk ikke engang vet de har sendt ut.

De er i store trekk raske problemløsere og trenger mindre presis informasjon enn andre for å finne riktige løsninger.

Dette skyldes at de har en unik mulighet til å bruke ”lagret informasjon” fra tidligere på nye situasjoner.

De stoler på sine ”instinkter” og gir sjelden opp når de møter ubegrunnet motstand da erkjennelsen føles riktig og sann uten at de kan forklare hvor denne «sannheten» kommer fra.

I store trekk er de uavhengige og har sterk selvtillit. De hater å bli undervurdert. De er i det store hele spontane, uformelle, individualistiske og oppfinnsomme i sin problemløsning. De kan være uhyre raske i tankegang og beslutninger.

De har sterk aversjon overfor formalisme og byråkrati og trenger stor grad av frihet i jobbsituasjonen for å trives.

De velger sitt eget verdigrunnlag og står fast på det inntil noen klarer å overbevise dem om at ”ny tid stiller nye krav”.

Men det skal svært mye til for å overbevise dem. De er normalt klart mer praktiske enn teoretiske av legning. De er ”farlig” dyktige menneskekjennere og har lett for å gjennomskue taktisk spill og uredelighet.

Det er som om de ”leser” andres aura. De har en tendens til å stille strenge krav til personer som de lever nært innpå og reagerer til dels svært sterkt på urettferdighet og svik.

De fleste i denne gruppen har sans for musikk, dans, form og farge og ikke så få har selv kunstnerisk talent.

De tenker ofte på begreper som rettferdighet, sannhet, skjønnhet menneskelige verdier og livets mening.

Hva gir deg mening ?

Kay Ellingsen🍒

SalesLearning.Online

Categories: