Blog

Hvordan matche riktige styremedlemmer til din bedrift?

Finne riktige styremedlemmer – og finne styrejobb – hvorfor matches det ikke når begge sider har behovet?

Jeg deltok i dag på et tankevekkende webinar i regi av Orgbrain (orgbrain.no) om styreevaluering, og gjør meg noen lunsjtanker i denne forbindelse:

Styret er som kjent ikke bare en kontrollfunksjon for bedriften, men det er enda viktigere en ressurs som jobber med strategiske og helt avgjørende valg som påvirker bedriftsutviklingen på mange ulike felt. Hensikten med å ha et styre sammensatt av flere ulike personer, er at det er helt utenkelig at en enkeltperson er best på alt – og i tillegg vil flere mennesker ha mange flere erfaringer og flere nettverk å trekke på enn en person. For meg er det denne ulike og forskjellige kompetansen som med sine ulike perspektiver er mangfold/diversifisering verdt å bry seg med i et styre – ikke kjønn eller farge. Det kan de med ASA slite med.

I Norge er et aktivt og ulikt sammensatt styre etter min erfaring i stor grad helt oversett i mange organisasjoner og bedrifter, og dermed går spesielt de gruppene som trenger det mest (for eksempel: små og mellomstore bedrifter, nystartede bedrifter, frivillige organisasjoner)  glipp av det utviklingspotensialet, den kontrollfunksjonen og ikke minst den tryggheten som ligger i det å ha et balansert og kompetent styre som fungerer. Hva jeg ser derimot, er altfor ofte proforma styrer: nikkedukker som følger og føyer seg til daglig leders beslutninger og veivalg. Jeg har skrevet om farene ved tantestyrer tidligere…

Ifølge Istyrelsen (istyrelsen.no), som jeg i dag leser har undersøkt hvordan det ligger an i Norge per nå, er det svært sjelden at de største og mest anerkjente rekrutteringsfirmaer som lister styrerekruttering på nettsidene sine, som benyttes for å finne styremedlemmer. Kun ett av dem rekrutterer mer en 10 styreplasser per år! De fleste eiere fordeler styreplasser mellom seg selv, og “venner og kjente”, og da får de forutsigbart lite selvstendige (les:gode) styrer. Kombinert med at det i liten grad er vanlig i Norge å ha reelle styreevalueringer (min definisjon: styreevalueringer som munner ut i analyser, planer, gjennomføring og ny evaluering)  så både gleder og gruer jeg meg til å lese forskning på dette, den dagen det foreligger – men jeg er overbevist om at “tantestyrer” koster norske SMB bedrifter titalls milliarder årlig i tapte muligheter og unødvendige feiltrinn.

Så hva skal gjøres? Jeg har selv ikke den enkle løsningen, men det jeg vet er følgende:

  • Det rekrutteres nesten ikke profesjonelt  til styreplasser i Norge. Der valgkomiteer overhodet finnes, har de “aldri” fullmakt til å kjøpe rekrutteringstjenester.
  • Det er per i dag ingen stillingsannonser som engang nevner ordene “styremedlem” eller “styreleder”, med mindre det presiseres at den leder som skal ansettes rapporterer til styreleder.
  • Det er ikke noe krav til at styremedlemmer – eller styreledere – har noen form for sertifisering eller dokumentert kompetanse i det formelle omkring styrearbeide.
  • Det er etter hva jeg vet ikke vanlig å ha en strukturert oversikt over styremedlemmenes dybde/fagkompetanse slik at man kan avdekke hva slags folk et styre bør skaffe seg og hvordan de eksisterende kan bli mer nyttige, og så lage og gjennomføre planer for dette. (I praksis vil mange styrer motsette seg styreevalueringer og kartlegginger av misforstått  frykt for å miste “jobben”, da de ser på evaluering som et negativt kontrolltiltak overfor den enkelte, og ikke et verktøy for styrets samlede utvikling)

En positiv trend er paradoksalt nok at det er i ferd med å bli vanlig at styret blir holdt ansvarlig for sine feil og unnlatelser i rettssaker – som styremedlem er du trass i hva de fleste tror og håper personlig, økonomisk og strafferettslig ansvarlig for hvordan du har ivaretatt vervet ditt. Dette gjelder også de lovpålagte ansatte representanter! Derfor blir det  fremover vanligere med styreforsikringer, og det er nå flere gode styreportaler på markedet som hjelper styreledere med å gjøre en profesjonell jobb – billig. Sannsynligvis tror jeg det vil tvinge seg frem krav om at styrene i praksis skal fungere fremover- både fra eiere som selv ikke er involvert i driften, og fra banker/långivere og også andre stakeholders som risikerer å tape på at at mangelfullt styre i verste fall kjører bedriften over ende. Og riset bak speilet er altså styremedlemmenes personlige økonomiske ansvar.

Etter hvert som det ovenstående skjer, vil det være naturlig at styreevalueringer blir en del av den ordinære driften til et styre for å sikre styremedlemmenes samlede utvikling på sine fag, og at folk med dybdekompetanse finnes på de områder som er vesentlig for bedriften. Det holder ikke mye lenger å ha en onkel som er god med tall i styret.  Styret bør ha for eksempel medlemmer med kompetanse innen IKT/digitalisering, salg/markedsføring, hvordan forholde seg til krav ifm Miljø/klima, HR/utvikling, grensesnitt inn mot offentlige organer der relevant osv. Onkel og kona til daglig leder kan sikkert og tilfeldigvis ha ett – men ikke alle de relevante fagområdene som sitt spesiale.

Hvor de skal få tak i disse ulike kompetansene, står fortsatt åpent for meg. Det er samtidig mange som kunne tenke seg å bidra som styremedlemmer med egen fagkompetanse, men jeg tror det er den manglende matchingen som er problemet. Når jeg møter en som sitter i 30 styrer, så lurer jeg ikke på hvordan han har tid til å gjøre en skikkelig jobb for alle sammen i tillegg til dagjobben har får betalt for – for jeg skjønner jo at han selvfølgelig ikke gjør det, det er praktisk umulig. De bedriftseiere som engasjerer en “styregrossist” får nok dessverre som oftest et svært overpriset og overfladisk engasjert medlem til å forvalte bedriften de har investert i. For ASA kan jeg forstå at det er kurant å engasjere et ekstra medlem for å tilfredsstille krav til kjønnsbalanse – men da er jo ikke vedkommende medlem i styret for å primært styrke kompetansen på et viktig område, men hun er en del av compliance. Så “styregrossistene” er ikke lenger kun gamle hvite menn, og det er vel på en måte bra.

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet

For egen del registrerte jeg meg på en nettside hvor hundrevis av likesinnede lister foruten sin kontaktinfo,  opp hvilke fagområder vi er gode på. Etter 6 måneder har jeg mottatt en (1) enkelt forespørsel – det sier meg at den kanalen nok er for lite virksom. Så selv om det er fristende, tror jeg ikke det er noe poeng å lage enda en ny slik portal/oversikt, for den som finnes enkelt via Google, og blir jo tydeligvis ikke brukt (nok).

Når selskap jeg personlig eier/har deleid søkte eksternt styremedlem, har vi med hell spurt kunder vi er blitt kjent med over tid og respekterer, selv om det jo har sine begrensninger og utfordringer. Ellers har vi stort sett bemannet styrene med oss selv, eierne og nærstående. Så vi har heller ikke selv lykkes med verken å ha tilstrekkelig styremangfold (kompetanse/fag), vi har ingen reell bruk av styrets ressurser ved å la styret ta beslutninger som ledelsen så gjennomfører, og vi har ingen god måte å finne relevante medlemmer som kan bidra i styret.

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet

Så til slutt: Min oppfordring er til deg som har tenkt eller erfart mye om dette – hva mener du er løsningen – eller kanskje jeg har misforstått selve definisjonen av problemet? Svar gjerne åpent, kanskje kan dette bli en nyttig samtale!