Hvordan tiltrekker du deg GODE SELGERE ?

#Next1 Kurs og Rekruttering Nyttig om Salg og Ledelse Hvordan tiltrekker du deg GODE SELGERE ?
0 Comments

Veldig få kan svare konkret på hva de vil ha rekruttert når vi starter oppdrag. Heldigvis er det nettopp dette som er Next1’s «secret sauce»

For det første : Konkret hva en god selger er, varierer kraftig med både bransje, nivå, kundesegment, hvilken type salg det er snakk om. Videre må definisjonen på hva som , definerer idealselgeren akkurat for DEG, nå, også hensynta nærmeste leders lederstil og ikke minst personlighetstypen til kolleger og kulturen ellers i teamet. Da hopper jeg over makro faktorer og lange trender i markedet og eventuelle behov du har for å påvirke teamkulturen i en eller annen retning. Så: hvis vi har som forutsetning at du er i stand til å definere hva som faktisk ER den ideelle selgeren så skal du her få oppskriften på hvordan du tiltrekker deg vedkommende! (PS: Hvis ikke- så kan du forresten ringe Kay Ellingsen på 91 000 744 så gjør vi det riktig for deg- rimeligere enn du klarer selv)

Attraktive arbeidsforhold, en god arbeidskultur og utviklingsmuligheter er blant de viktigste faktorene for å tiltrekke gode selgere til et team.

  1. Tilby konkurransedyktige lønninger og fordeler. Gode selgere vil være mer interesserte i et jobbtilbud hvis de føler at de vil bli verdsatt og belønnet for deres arbeid. Ikke argumenter for at en god selger skal overta risikoen i form av ren provisjon uten at vedkommende samtidig gis kontroll over alle faktorene som påvirker salg; prising, kvalitet, markedsføring osv. osv. Fastlønn kommuniserer arbeidsgivers tiltro til resultatene- og de smarte selgerne skjønner at det er arbeidsgiver som har best grunnlag for å forutse dette. Og de dumme selgerne vil du ikke ha!
  2. Fokuser på arbeidskultur og samarbeid. Gode selgere ønsker å være en del av et team hvor de kan samarbeide og lære av andre med samme mål og interesser. Dette er viktigere enn lønn og ytelser.
  3. Tilby utviklingsmuligheter. Gode selgere trenger å vokse og å utvikle seg faglig. Tilby kurs, treningsmuligheter og karriereveier for å holde dem motiverte og engasjerte – og ansatt.
  4. Vær åpen for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Gode selgere vil sette pris på en arbeidsgiver som lytter til deres meninger og gir dem muligheten til å bidra til bedre arbeidsforhold. Motsatt vil de beste gå først om du bommer på dette.
  5. Gjør arbeidet spennende og utfordrende. Gode selgere ønsker å jobbe med produkter eller tjenester som de tror på og føler er viktige, samt ha muligheter for å nå ambisiøse mål. Vær hele tiden fleksibel i din lederstil, du må kunne bevege deg sømløst over minst de to aksene Motivert<—->Demotivert og Kompetent for oppgaven<—->Ikke kompetent til oppgaven. Dette kalles Situasjons Bestemt Ledelse, og avgjør om du i din lederstil skal være; styrende, støttende, delegerende, eller instruerende. Hvis du i tillegg har gått på topplederkurset SBL hos https://next1.no , vil du i tillegg ta i bruk justering i forhold til den enkelte medarbeidernes personlighetstype, hvor vi bruker et kart med fire hovedtyper.

Ved å fokusere på disse 5 faktorene, vil du være i stand til å tiltrekke og beholde gode selgere i ditt team. Gjennomgående tillit, respekt og en positiv arbeidskultur vil bidra til en lønnsom og vellykket virksomhet. Fordelen vi har som leverandør av både rekruttering og utvikling innen f.eks. salgsbransjen er at den omfattende kjennskapen vi får til teamkultur, arbeidsform, personlige egenskaper osv. på arbeidskolleger, mens vi rekrutterer- gjør at vi har unikt god mulighet til å skreddersy opplæring av nye, gjerne kombinert med salgsøkende tiltak på teamnivå. Ved å fokusere trening og utvikling på det mest nyttige sparer dere mye tid og penger.

Verdien av å få en selger lønnsom etter bare 2 måneder, kontra de 4 månedene som de fleste innfinner seg med er lett å regne på- og i praksis vil slike kurs og tiltak ikke bare være «gratis» eller selvfinansierende; 2 måneders tidligere lønnsomhet tar også bort mye av, eller kanskje hele, rekrutteringskostnaden! Kontakt meg gjerne for å høre om vi har nettverk og kompetanse på akkurat det du er ute etter!

Remi Marents, remi@next1.no

Categories: