Kjemp bare de slag du har tenkt å vinne. “Tilbud”

image

Ps. Bestselgeren sender aldri tilbud.
Bestselgeren sender ut kjøpsavtaler.

Ditt tilbud skal være  interessant og lettlest
Hvordan du utformer ditt skriftlige tilbud,
kan ha stor innvirkning på hvordan kunden
vurderer deg opp mot dine konkurrenter.

Om du sender et dårlig utformet skriftlig tilbud til kunden, kan det føre til at han vurderer ditt produkt kun på pris og ikke på fordeler og nytteverdi. Dårlige tilbud er tilbud uten individuell tilpasning.

De fører ofte til at kunden kun sammenligner priser. Du må sørge for å bli vurdert ut fra en helhetsvurdering som også omfatter kapasitet, produkt, garantier, service, oppfølging, ol.

HVA – Tilbudet til kunden er din skriftlige
oppsummering og konkretisering av kundens
ønsker/ krav/behov og din løsning slik du
har oppfattet det.

Det skal fremgå klart og tydelig hvorfor kunden skal kjøpe ditt produkt. Således skal et tilbud ikke være en oppramsing av produktets egenskaper, men det skal inneholde fordeler for kunden, finesser ved produktet, innsparingsmuligheter og nytte-
verdi.

HVEM – Ditt tilbud skal være oversiktlig og
lettlest. Det skal være kort, klart og konkret.
Det må ikke være for omfattende. Det skal
være lett å lese det. Se nøye etter alt du kan
kutte ut.

Det må vekke kundens interesse og
se bra ut. Det behøver ikke inneholde de
flotteste fargeplansjer, men det må være
oversiktlig og greit. Hvis du har anledning,
og får lov av kunden, presenter ditt tilbud
personlig! Da vil du ha mulighet til å møte
eventuelle innvendinger og svare på dem der
og da.

Regn med at andre enn den personen du har
snakket med også vil lese tilbudet ditt. Selv
om du kun har hatt kontakt med innkjøper hos
din kunde og innkjøper ikke har sagt noe om
det til deg, er det sannsynlig at både økono-
miansvarlig og adm. direktør også vil lese ditt
tilbud.

Det betyr i klartekst at andre enn den
personen du stiler ditt tilbud til, må kunne
forstå innhold og mening i tilbudet. Det gjør
at du skriver brevet ditt mer formelt enn den
personlige kontakten du har oppnådd med din kunde, skulle tilsi.
HVORDAN – Det første spørsmålet du må
stille deg er: Har jeg råd til å vinne anbudet?
Arbeidet med å utarbeide et tilbud koster tid,
materiell og penger. Du kan se på det som
utgifter til markedsføring, men fortsatt er
det kostnader på lik linje med annonsering,
utsending av kundeinfo og reklamemateriell.

Tenk deg om og prioriter de salgene du går
for. Tid er penger. Du må derfor sørge for at
dine utvalgte kunder er ”utgifter til inntekts
ervervelse!”

Hvilke andre og mer lønnsomme kunder kunne du brukt tiden på?

Hvorfor kaste bort tiden på salgsfremstøt som sjelden eller aldri lykkes? Og hva skjer med omdømmet ditt om du taper anbud etter anbud?

Hvordan påvirker det selvtilliten til dine
ansatte?

Ps. Ønsker du en “mal” på anbud så skriv til meg.

Nb. 48% følger ikke opp sine tilbud og taper da 15% av sin omsetning. Noe å tenke på…

 

Kjemp bare de slag du har tenkt å vinne. “Tilbud”

image

Ps. Bestselgeren sender aldri tilbud.
Bestselgeren sender ut kjøpsavtaler.

Ditt tilbud skal være  interessant og lettlest
Hvordan du utformer ditt skriftlige tilbud,
kan ha stor innvirkning på hvordan kunden
vurderer deg opp mot dine konkurrenter.

Om du sender et dårlig utformet skriftlig tilbud til kunden, kan det føre til at han vurderer ditt produkt kun på pris og ikke på fordeler og nytteverdi. Dårlige tilbud er tilbud uten individuell tilpasning.

De fører ofte til at kunden kun sammenligner priser. Du må sørge for å bli vurdert ut fra en helhetsvurdering som også omfatter kapasitet, produkt, garantier, service, oppfølging, ol.

HVA – Tilbudet til kunden er din skriftlige
oppsummering og konkretisering av kundens
ønsker/ krav/behov og din løsning slik du
har oppfattet det.

Det skal fremgå klart og tydelig hvorfor kunden skal kjøpe ditt produkt. Således skal et tilbud ikke være en oppramsing av produktets egenskaper, men det skal inneholde fordeler for kunden, finesser ved produktet, innsparingsmuligheter og nytte-
verdi.

HVEM – Ditt tilbud skal være oversiktlig og
lettlest. Det skal være kort, klart og konkret.
Det må ikke være for omfattende. Det skal
være lett å lese det. Se nøye etter alt du kan
kutte ut.

Det må vekke kundens interesse og
se bra ut. Det behøver ikke inneholde de
flotteste fargeplansjer, men det må være
oversiktlig og greit. Hvis du har anledning,
og får lov av kunden, presenter ditt tilbud
personlig! Da vil du ha mulighet til å møte
eventuelle innvendinger og svare på dem der
og da.

Regn med at andre enn den personen du har
snakket med også vil lese tilbudet ditt. Selv
om du kun har hatt kontakt med innkjøper hos
din kunde og innkjøper ikke har sagt noe om
det til deg, er det sannsynlig at både økono-
miansvarlig og adm. direktør også vil lese ditt
tilbud.

Det betyr i klartekst at andre enn den
personen du stiler ditt tilbud til, må kunne
forstå innhold og mening i tilbudet. Det gjør
at du skriver brevet ditt mer formelt enn den
personlige kontakten du har oppnådd med din kunde, skulle tilsi.
HVORDAN – Det første spørsmålet du må
stille deg er: Har jeg råd til å vinne anbudet?
Arbeidet med å utarbeide et tilbud koster tid,
materiell og penger. Du kan se på det som
utgifter til markedsføring, men fortsatt er
det kostnader på lik linje med annonsering,
utsending av kundeinfo og reklamemateriell.

Tenk deg om og prioriter de salgene du går
for. Tid er penger. Du må derfor sørge for at
dine utvalgte kunder er ”utgifter til inntekts
ervervelse!”

Hvilke andre og mer lønnsomme kunder kunne du brukt tiden på?

Hvorfor kaste bort tiden på salgsfremstøt som sjelden eller aldri lykkes? Og hva skjer med omdømmet ditt om du taper anbud etter anbud?

Hvordan påvirker det selvtilliten til dine
ansatte?

Ps. Ønsker du en “mal” på anbud så skriv til meg.

Nb. 48% følger ikke opp sine tilbud og taper da 15% av sin omsetning. Noe å tenke på…