Kroppen snakker

11205058_858592517547631_914454268793588129_nHVA: Vi kommuniserer med kroppen, ved
ansiktsuttrykk som smil og latter, gjen-
nom kroppsstilling og bevegelser, og ved
gestikulering fordi det er mange aspekter
ved menneskelig opplevelse, utfoldelse og
erfaringer som ikke kan kommuniseres med
ord.


HVEM – Den store interessen for å bruke
kroppen i aktiviteter som musikk, miming,
dans og ballett viser betydningen av å bruke
kroppen til å kommunisere følelser. Også i
sport, både blant utøvere og tilskuere,
formidles sterke følelser med kroppen på
ulike måter.


HVORDAN – Det meste av kroppsspråket har
vi lært gjennom oppvekstmiljøet. Ved langsom kjøring av film har man sett at mennesker i grupper gjerne beveger seg rytmisk med hverandre.

At mennesker beveger seg i takt, kan også observeres i samtalesituasjoner:
Den ene legger hendene i fanget, den andre
følger etter. Den ene trekker seg bort, den
andre gjør det samme. Kommunikasjon blir
en kurtiserende dans hvor vi beveger oss
i takt med hverandre.

Når forelskede par snakker sammen kan du ofte se hvordan de kurtiserer hverandre med harmoniske, dansende bevegelser frem og tilbake. På den måten utforsker de hverandre bl.a. ved å regulere forholdet mellom nærhet og avstand, interesse og avvisning. Det er som de beveger seg foran sitt eget speilbilde.

De ser seg selv i den andre og finner gjensidig bekreftelse. Det motsatte sees hos mennesker som ikke er på bølgelengde, som er uenige, eller som kolliderer følelsesmessig. Folk med gjensidig sympati nærmer seg hverandre.

Folk som mangler sympati, er engstelige eller fiendtlig innstilt overfor hverandre, trekker kroppen bort. Kroppene faller ut av rytmen, bevegelser blir færre og til slutt blir de stående stive i trygg avstand fra hverandre.

Hos enkelte kan du se demonstrert i kroppsbevegelsene at den ene dominerer og den andre underkaster seg. Personligheten avspeiles ofte i måten vi bruker kroppen.

Føler vi oss keitet, oppfører vi oss keitet. Vi gjemmer oss. Føler vi oss vel, har vi en stolt og tydelig kroppsholdning.


KROPPEN SNAKKER