Lære om de 24 forskjellige salgsferdigheter?

FerdighetshjuletI dag skal vi se på hvordan vi alle kan jobbe mot å bli en bestselger basert på boken til Kay Ellingsen og Stein Tyrdal. Hva er en bestselger og hvorfor er dette viktig?

Ved hjelp av ferdighetshjulet som jeg i dag skal presentere, skal vi jobbe med å tilpasse den til vår egen væremåte, talemåte og personlighet.

Din atferd skal være så naturlig som mulig, ingen blir gode av å kopiere hverandre. Vi skal tillate oss selv å prøve, feile og lykkes på veien, og vi skal evaluere egne erfaringer
fortløpende underveis. På denne måten skal vi trene på å bli bestselgere. Men først vil
jeg presentere kort ferdighetshjulet, hjulet som vi skal jobbe ut fra, lære av og inspireres av.


Ferdighetshjulet er delt opp i 6 salgsfaser og 24 ferdigheter :Dette hjulet vil hjelpe deg å forstå salgsprosessene. Modellen gir deg en effektiv fremdrift. Hver fase i salgsprosessen har et veldefinert mål.. Salgsfasene er kartet du orienterer deg etter.
Strategien er kompasset som tar ut retningen. Du korrigerer avvik med kundetilfredshet og egenevaluering.

FERDIGHET 1: SALGSSTRATEGI
Inn under salgsfase 1 har vi 4 ferdigheter, der vi starter med ferdighet nr 1:
Salgsstrategi der du må planlegge salget ditt. Hva er din Strategi? Hensikten med
denne ferdigheten er å finne kunden kostnadseffektivt. Alt salg begynner med en god salgsstrategi. Å ha en plan. Du jobber målbevisst og energisk i en bestemt retning.

Lag en salgsplan og en aktivitetsplan for å sikre deg at du får gjort nødvendige
aktiviteter som ellers har en tendens til å nedprioritere. En god plan øker salget. Sett
av tid til etterarbeid, evaluer salgssamtalen.

Kay Ellingsen, opplæringsansvarlig-forfatter og foredragsholder +47 917 21000

IMG_0299