Mangel på vilje eller mangel på dyktighet?

 

Hvordan kan du finne ut om en for dårlig ytelse har
sin årsak i mangel på vilje eller mangel på dyktighet?

Hvilke ledelsesmetoder passer best for hver enkelt medarbeider?
Prestasjonsfremmende innflytelse oppnår du best når du velger den av de åtte ledelsesteknikkene som passer best til den enkelte medarbeider: Utvikle, motivere, coache, løse problemer, delegere, korrigere, beslutte og samhandle. Hvilken av metodene faller mest naturlig for deg?

Uansett hvilken ledelsesteknikk du velger, la dine medarbeidere få vise frem det de ønsker å vise frem, den de er og det de er gode på. Ros dem for det de selv synes er viktig å mestre.

Dine medarbeidere oppfatter deg som en effektiv leder når du tar tak i de rette
oppgavene og løser dem på den rette måten.

To spørsmål må besvares for å oppfylle kravene til god ledelse:
1) Hva gjør du?
2) Hvordan gjør du det?

Svarene er enkle selv om det kan bety på betydelige praktisk utfordringer; Du gjør det
som dine medarbeidere har behov for.

Du utfører de oppgaver og aktiviteter som medarbeiderne trenger å få utført for at de skal få gjort jobben sin. Og du utfører dine oppgaver på en måte som medarbeiderne har behov for å få gjort det. Du har en atferd som imøtekommer deres behov.

Hvordan finner du ut hva andre forventer av deg? Du spør dem!

Svarene er forskjellige fra person til person og varierer bl.a. av medarbeidernes atferdsprofil. Ikke rart det blir bråk. Her har du et eksempel på en praktisk utfordring: Noen mennesker som du samarbeider med, vil at du som leder skal håndtere en konflikt mellom medarbeiderne.

Oppgaven er tilsynelatende grei: Du skal håndtere en konflikt. Så kommer spørsmålet:
Hvordan?

Hvordan skal du gå fram?

Når?

Og på hvilken måte?

Spørsmålet handler vel så mye om å definere hva som er konflikten, hvem som er i konflikt eller hva er det som bør bli bedre?

SalesLearning.Online

Kay Ellingsen 🍒

91000 744