MATCHING OG RAPPORT

 

screen-shot-2013-09-10-at-9-28-01-pm

Jeg har blitt forespurt om å si noe om matching og rapport med tanke på kommunikasjon med et annet menneske. Her er en liten smakebit som avtalt…..

MATCHING

Matching vil si å bygge bro mellom deg selv og en annen person. For å skape matching bruker vi det vi kaller RAPPORT. Det betyr at du slutter du deg til din samtalepartners måte å utrykke seg på ved, sensitivt og med respekt, å matche vedkommendes kroppsspråk, stemmeføring og ordvalg.

EKSEMPLER PÅ ORDVALG  

Visuelle: Se, kikke opplyse, klart, lyst, mørkt, perspektiv, glimrende                                          Auditive: Lytte, ringe, tone, buldre, snakke, høres, låter
AD: Auditiv digital Indre dialog
Kinestetiske: Kjenne etter, tett, lekker, kald, press, legge vekt på, føle
Auditivt digitale: Logisk, fornuftig, tyde på, si seg selv, gi mening

MATCHING OG RAPPORT

 • Mennesker som er gode til å skape tillit og kontakt, benytter seg av en bevisst eller ubevisst evne til å matche andre og skaper derfor lett rapport.
 • Mennesker som har god kjemi speiler som regel hverandres kroppsspråk og tonefall.
 • Noen ganger kan det være en fordel å mismatche en annen for å skape distanse, eller for å få respektert en grense.
 • Å matche eller mismatche bevisst gir gode forutsetninger for å skape seg gjennomslagskraft og lydhørhet.
 • Det er viktigere å ta vare på seg selv enn å tilpasse seg andre. Derfor skal bevisst matching ha et positivt formål.
 • Matching er en forutsetning for å skape rapport eller kontakt. God rapport med et annet menneske gir gode forutsetninger for å foreta eventuelle forandringer i måten å være sammen på eller i balansen mellom partene
 • Enkle virkemidler i matching er pusterytme, kroppsbevegelser og kroppsposisjon. I tillegg volum på stemmen og tempo når vi snakker.
 • Når du har matchet en person en liten stund og skapt god kontakt, kan du ved å endre kroppsspråket ditt, tonefall, mimikk, tempo osv., få den andre personen til automatisk å følge etter.
 • Denne prosessen består av matching og ledelse (leading). Hvis du blir for lenge i den andre personens tilstand risikerer du å bli ledet av den andre.

TRENING I Å GJENKJENNE REPRESENTASJONSSYSTEMER

Hvem sier hva?

Avgjør om følgende setninger er utrykk for et visuelt, auditivt, kinestetisk eller AD representasjonssystem. Lykke til!

 1. Det var en strålende idé og det vil nok vise seg at du få god bruk for den.
 2. Det synes klart at du ser annerledes på dette.
 3. Jeg merker godt at du ikke legger så mye vekt på å være sammen med meg mer,
 4. Den nye forretningen hans er en pangsuksess selv om han startet uten å vite noe om å drive forretning.
 5. Stort sett går det fint med forholdet vårt og i noen perioder synes jeg det går glimrende.
 6. Din måte å angripe tingene på legger et unødvendig press på familien min.
 7. Det er fint hvis du legger en demper på snakketøyet så vi får litt ro her.
 8. Det er et eller annet i det han sier som lyder feil i mine ører.
 9. Den måten du prioriterer livet ditt på, gir ingen mening.
 10. Det låter merkelig at han ikke kunne finne ut av det.
 11. Jeg er glad for at vi har kommet så godt i gang med arbeidet.
 12. Man kan jo godt holde sammen selv om det knirker litt innimellom. Det kan da ikke være sus og dus hele tiden.
 13. Jeg føler at du hele tiden forsøker å få et overtak på meg.
 14. Det er viktig å forstå at det du gjør er fullstendig ulogisk
 15. Den tonen vil vi ikke ha her i huset.
 16. Hva du synes om meg, påvirker meg ikke så mye lengre.
 17. Det er flott at du ikke står så mye i skyggen av Knut lenger.
 18. Jeg tror nok at du skal gå litt stille i dørene med denne historien inntil du får vite om det er noen annet enn sladder.
 19. Jeg har fått meg et solid måltid, så nå er jeg i støtet.
 20. Hvorfor ikke bare se gjennom fingrene med det nå så får vi se om noe annet viser seg etter hvert.
 21. Jeg synes at din holdning til forslaget er fornuftig.
 22. Det er nødvendig med noen idéer og en visjon hvis vil skal kunne skape en lys og positiv framtid.
 23. For meg er det klokkeklart hva hun mener.
 24. Han er sleip som en ål og vrir seg alltid unna.
 25. Hun sier at hun ikke holder ut å høre om problemene mine lenger
 26. Hvorfor ikke bare flyte med en gang i mellom.
 27. Hun lyste opp ved tanke på at vi snart skal sees igjen.
 28. Jeg føler ikke noe behov for å være hard overfor ham.
 29. Ønsker du mere faginnhold så kan du få dette i Bestselgerserien 1-4 hilsen fra Kay

 

120506-070-shop2