Sertifisering innen Prestasjonsledelse og SBL (situasjonsbestemt ledelse)

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Sertifisering innen Prestasjonsledelse og SBL (situasjonsbestemt ledelse)
0 Comments

(Klasseromsundervisning og Zoom, samt teoridel) eksamen etter 6.måneder).

Lær om de 4 lederstiler, styrende og støttende lederatferd og:

Medarbeiderens kompetanse – de 4 kompetansenivåene

 Medarbeiderens kompetanse er den desidert viktigste enkeltfaktoren i teorien om situasjonsbestemt ledelse. Det er vurderingen av kompetanse som danner utgangspunktet for valg av lederstil. Dermed blir det også viktig at lederen er i stand til å vurdere den enkelte medarbeiders kompetanse på en riktig måte sett i relasjon til oppgavene som skal utføres. Kompetanse defineres her i to dimensjoner:

Evne: Kunnskap, erfaring og ferdigheter som ett individ eller en gruppe har for å
løse en bestemt oppgave eller en aktivitet.

Vilje: Motivasjon, engasjement og forpliktelse til å utføre en konkret oppgave eller aktivitet. Dette inkluderer også hvorvidt man er selvsikker eller utrygg på å
løse en oppgave.

Dette settes sammen i en matrise som til sammen angir 4 ulike kompetansenivåer:

Kompetansenivå 1: Medarbeideren er udyktig (inkompetent) men villig (motivert).

Kompetansenivå 2: Medarbeideren er udyktig (inkompetent) og uvillig/usikker (demotivert).

Kompetansenivå 3: Medarbeideren er uvillig/usikker (demotivert) men er dyktig(kompetent).

Kompetansenivå 4: Medarbeideren er dyktig (kompetent) og villig (motivert). OK

La oss se på noen eksempler som representerer de ulike kompetansenivåene.
Metaforen for nivå 1 er den typisk nytilsatte i en bedrift. Når man går til en ny jobb vil man i de fleste tilfeller ikke ha alle forutsetninger for å løse de nye arbeidsoppgavene, men man er motivert til å gå i gang med jobben.

Ett eksempel kan være en fotballspiller som bytter klubb. Vedkommende kan spille fotball, men vil i startfasen av sitt nye arbeidsforhold måtte lære klubbens spillemønster, og de andre spillerne å kjenne. En fotballspiller som skifter klubb vil derfor i en overgangsperiode være ”udyktig/inkompetent” fordi han mangler kunnskap og erfaring med hvordan klubben spiller, mens han vil være høyt motivert for å spille seg til en plass på laget.

Kompetansenivå 2 er det mest krevende nivået å lede for enhver leder. Her mangler medarbeideren både kunnskapene og viljen til å løse arbeidsoppgavene. Årsakene til dette kan være mange og sammensatte.

Ett eksempel på en medarbeider som befinner seg på kompetansenivå 2, er en medarbeider som har vært gjennom en omorganisering i virksomheten, og som har fått nye oppgaver han tidligere ikke har arbeidet med og som han misliker.

kompetansenivå 3 står lederen overfor en medarbeider som har den nødvendige kunnskapen og arbeidserfaringen for å løse arbeidsoppgavene, men mangler motivasjonen. Årsakene til dette kan være mange. Typiske eksempler på dette er medarbeidere som har gått lei av ensidige arbeidsoppgaver. Eller har arbeidet så hardt at de har møtt veggen og blitt utbrent.

Ett eksempel kan være en ung hotellresepsjonist som etter hvert går lei av å sjekke inn og ut gjester, syv dager i uken, og ønsker seg større utfordringer. Jobben kan hun ut til fingerspissene, men manglende motivasjon gir utslag i en middelmådig service overfor hotellets gjester.

Ps.

”Ledere som kun oppnår resultater når de selv er til stede og overvåker arbeidet, driver ineffektiv ledelse.

Hvis produktivitet, kvalitet og engasjement holder seg uforandret når lederen ikke er til stede, står vi overfor effektiv ledelse.

Ved en effektiv ledelse er altså medarbeiderne selvgående og ikke avhengig av å ha en leder som kontrollerer og kontinuerlig motiverer dem”.

Tilbud og program kan du få ved å kontakte meg på: kay.elling@gmail.com

Kay Ellingsen🍒 91000 744📞

 

 

Categories: