Medvirkende lederstil passer best når medarbeideren er kompetent, men mangler motivasjon og er uvillig.

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Medvirkende lederstil passer best når medarbeideren er kompetent, men mangler motivasjon og er uvillig.
0 Comments

imagesEBLRMOF1

Medvirkende lederstil passer best når medarbeideren er kompetent, men mangler motivasjon og er uvillig.

Du velger den sterkt støttende, men mindre styrende medvirkende lederstil atferd når
medarbeideren er utbrent, for eksempel når medarbeideren etter mange år i jobben
kan arbeidsoppgavene til fingerspissene mens motivasjonen for i det hele tatt å gå
på jobb er forsvinnende lav.

Under den medvirkende lederstilen ansvarlig- og myndiggjøres medarbeideren i en
langt større grad enn under de andre lederstilene. Forutsetningen er at medarbeiderne
har den nødvendige kompetansen og arbeidserfaringen for å utføre arbeidsoppgavene,
og derfor ikke trenger noen høy grad av styrende lederatferd. Samtidig er
motivasjonen for å utføre oppgavene ikke på topp.

Dette er en typisk coachende lederstil, hvor lederen legger til rette for at medarbeideren
selv skal finne løsninger på problemer og utfordringer som oppstår. Du stoler på at medarbeideren selv evner å finne en god løsning, og legger til grunn det pedagogiske prinsipp at læringseffekten er størst når medarbeideren selv oppdager løsningen.

Din atferd
• Du involverer medarbeideren i oppgaveløsningen
• Be om innspill og meninger fra medarbeideren
• Vær rask til å oppmuntre, hjelpe og støtte når medarbeideren lurer på noe
• Vær til stede på medarbeiderens premisser
• Involver, inspirer og støtt medarbeideren ved å tilpasse arbeidsoppgaver og utfordringer
• Bruk mye tid til åpne samtaler og dialog
• Vær påpasselig med bry deg om og vise omsorg for medarbeideren
• Vektlegg at du er opptatt av at medarbeideren finner tilbake til sitt gamle jeg på sin egen      måte

Den medvirkende lederstilen er lite hensiktsmessig når medarbeideren
mangler kompetanse og arbeidserfaring på oppgaveløsning. Det er liten vits i å spørre
hvordan man mener en oppgave skal løses hvis man ikke har forutsetning for å svare
på det. Et slikt lederinitiativ fører bare til frustrasjon og passivitet. Den er heller ikke
utpreget hensiktsmessig overfor sterkt motiverte medarbeidere ettersom de ikke
har det samme behovet for motivasjon.
ps. 6 av 10 vil slutte på grunn av sin nærmeste leders lederstil!

Categories: