Kay Ellingsen

Kay Ellingsen Kursinstruktør og headhunter

Kay Ellingsen kay@next1.no – 91000744  Lagre kontakt

Daglig Leder / Fagansvarlig salg og lederutvikling

Kay startet for over 23 år siden med å bygge opp sin ekspertise innen salg og lederutvikling. Han har siden den gang stadig testet og eksperimentert med flere metoder, prosesser og strategier.

Kay har gjennom denne tiden vært fysisk til stede internt hos bedriftene som rådgiver, innleid faglærer på Markedshøgskolen og vært foredragsholder på flere seminarer.

Med en kundemasse på 20 000 personer og 1400 bedrifter har Kay fått gleden av å bli en av de mest erfarne “utviklere” i Skandinavia innen forbedringsprosesser i næringslivet tilknyttet blant annet salg, service, lederutvikling, vekst og omstilling. Forfatter av fagbøker som omhandler salg & service, samt prestasjonsledelse (situasjonsbestemt ledelse) med grunnleggende atferdspsykologi og kommunikasjon.

Utgivelser

Bestselgerens 24 salg og serviceferdigheter
Bestselgerens kommunikasjon – 4 innkjøpstyper
Prestasjonsledelse av Bestselgeren – Av dine forskjellige type medarbeidere
Bestselgerens verktøykasse – 174 caser og øvelser, fordelt på fem områder “Kommunikasjonsverktøy” “HMS verktøy” “Ansettelesverktøy” “Ledelsesverktøy”
Håndbok i omstilling LO – Arbeidsrett – Advokat Arve Due Lund
Håndbok i omstilling LO – Folketrygd
Håndbok i omstilling LO – Det psykososiale arbeidsmiljø
Håndbok i omstillingsprosess – Norsk grafisk forbund
Faginnhold godkjent ISO sertifisert gjennom SKANEM AS

Finance WordPress Theme Her skal det være copyright tekst Powered By WordPress