Mer om Remi Marents

 

Remi Marentsremi@next1.no Mobil: 91 66 66 66 Lagre kontakt

Fagansvarlig HR, omstilling og outplacement

Remi er fagansvarlig for prestasjonsutvikling, veiledning og arbeidsinkludering. Han har bakgrunn fra IHM Business School og Norsk Gestalt Institutt. Gjennom mer enn 20 år har han levert flere titusenvis coaching- og terapitimer i 1:1 og i gruppeformat, og han er en populær kursholder innen kommunikasjon, salg, kunsten å påvirke, atferdspsykologi og veiledning. Hans engasjement ligger mye i å ta de beste og nyeste teknikkene fra psykologi, terapi og teknologi, og bruke dem inn i konkrete hverdagssettinger – enten det er å hjelpe en avdeling til å selge mer, bli bedre i møter, løse interne konflikter eller hvordan du som leder får det meste ut av teamet ditt.

Remi har ved siden av å drive en av landets absolutt mest fremgangsrike coaching/terapi praksiser i ca. 20 år, bl.a. utviklet og levert en 4-årig utdannelse for psykoterapeuter; TerapiSkolen (med det beste fra kognitiv terapi, hypnoterapi og gestaltterapi), og han var som medstifter av Norsk Veilednings Institutt i 2001 fagansvarlig og leverandør av det 2-årige lederprogrammet CoachingSkolen, Norges første profesjonelle coachutdannnelse for mellomledere, levert eksklusivt til landets 41 største bedrifter.

Remi har jobbet med Individuell Jobbstøtte (IPS), for Asker og siden for Drammen kommune. IPS er det mest virkningsfulle og fullt ut evidensbaserte verktøyet samfunnet og NAV har i sin verktøykasse for å bistå jobbsøkere med moderate til alvorlige problemer. Som jobbspesialist og metodeveileder har Remi ledet et høyt presterende team som er et aktivt bindeledd mellom de respektive kommunene og lokale arbeidsgivere, og som får jobbsøkere med vansker ut i ordinært lønnet arbeid. Ved siden av er han en verdifull sparringspartner for bedriftsledere med behov for konkrete og umiddelbare tilbakemeldinger på aktuelle situasjoner.

  • Coaching og veiledning av høytpresterende team
  • Salgs- og kundepsykologi, påvirkning i kunderelasjoner
  • Rekruttering av selgere, kunderådgivere og ledere
  • Konflikthåndtering og de-rekruttering
  • Intervjutreningog rekrutteringsstøtte på begge sider
  • Forhandlingsstøtte salg og innkjøp
  • Markedsføring av servicebedrifter
  • Etablering og ledelse av salgsteam
Finance WordPress Theme Her skal det være copyright tekst Powered By WordPress