Kay Ellingsen Kursinstruktør og headhunter

Kay Ellingsen kay@next1.no – 91000744  Lagre kontakt

Daglig Leder / Fagansvarlig salg og lederutvikling

Kay startet for over 23 år siden med å bygge opp sin ekspertise innen salg og lederutvikling. Han har siden den gang stadig testet og eksperimentert med flere metoder, prosesser og strategier.

Kay har gjennom denne tiden vært fysisk til stede internt hos bedriftene som rådgiver, innleid faglærer på Markedshøgskolen og vært foredragsholder på flere seminarer.

Med en kundemasse på 20 000 personer og 1400 bedrifter har Kay fått gleden av å bli en av de mest erfarne “utviklere” i Skandinavia innen forbedringsprosesser i næringslivet tilknyttet blant annet salg, service, lederutvikling, vekst og omstilling. Forfatter av fagbøker som omhandler salg & service, samt prestasjonsledelse (situasjonsbestemt ledelse) med grunnleggende atferdspsykologi og kommunikasjon.

Utgivelser

Bestselgerens 24 salg og serviceferdigheter
Bestselgerens kommunikasjon – 4 innkjøpstyper
Prestasjonsledelse av Bestselgeren – Av dine forskjellige type medarbeidere
Bestselgerens verktøykasse – 174 caser og øvelser, fordelt på fem områder “Kommunikasjonsverktøy” “HMS verktøy” “Ansettelesverktøy” “Ledelsesverktøy”
Håndbok i omstilling LO – Arbeidsrett – Advokat Arve Due Lund
Håndbok i omstilling LO – Folketrygd
Håndbok i omstilling LO – Det psykososiale arbeidsmiljø
Håndbok i omstillingsprosess – Norsk grafisk forbund
Faginnhold godkjent ISO sertifisert gjennom SKANEM AS

Remi Marentsremi@next1.no Mobil: 91 66 66 66 Lagre kontakt

Fagansvarlig HR, omstilling og outplacement

Remi er fagansvarlig for prestasjonsutvikling, veiledning og arbeidsinkludering. Han har bakgrunn fra IHM Business School og Norsk Gestalt Institutt. Gjennom mer enn 20 år har han levert flere titusenvis coaching- og terapitimer i 1:1 og i gruppeformat, og han er en populær kursholder innen kommunikasjon, salg, kunsten å påvirke, atferdspsykologi og veiledning. Hans engasjement ligger mye i å ta de beste og nyeste teknikkene fra psykologi, terapi og teknologi, og bruke dem inn i konkrete hverdagssettinger – enten det er å hjelpe en avdeling til å selge mer, bli bedre i møter, løse interne konflikter eller hvordan du som leder får det meste ut av teamet ditt.

Remi har ved siden av å drive en av landets absolutt mest fremgangsrike coaching/terapi praksiser i ca. 20 år, bl.a. utviklet og levert en 4-årig utdannelse for psykoterapeuter; TerapiSkolen (med det beste fra kognitiv terapi, hypnoterapi og gestaltterapi), og han var som medstifter av Norsk Veilednings Institutt i 2001 fagansvarlig og leverandør av det 2-årige lederprogrammet CoachingSkolen, Norges første profesjonelle coachutdannnelse for mellomledere, levert eksklusivt til landets 41 største bedrifter.

Remi har jobbet med Individuell Jobbstøtte (IPS), for Asker og siden for Drammen kommune. IPS er det mest virkningsfulle og fullt ut evidensbaserte verktøyet samfunnet og NAV har i sin verktøykasse for å bistå jobbsøkere med moderate til alvorlige problemer. Som jobbspesialist og metodeveileder har Remi ledet et høyt presterende team som er et aktivt bindeledd mellom de respektive kommunene og lokale arbeidsgivere, og som får jobbsøkere med vansker ut i ordinært lønnet arbeid. Ved siden av er han en verdifull sparringspartner for bedriftsledere med behov for konkrete og umiddelbare tilbakemeldinger på aktuelle situasjoner.

  • Coaching og veiledning av høytpresterende team
  • Salgs- og kundepsykologi, påvirkning i kunderelasjoner
  • Rekruttering av selgere, kunderådgivere og ledere
  • Konflikthåndtering og de-rekruttering
  • Intervjutreningog rekrutteringsstøtte på begge sider
  • Forhandlingsstøtte salg og innkjøp
  • Markedsføring av servicebedrifter
  • Etablering og ledelse av salgsteam

Next1 styreformann Hans PetterHans Petter Håtunhph@next1.no – mobil 926 10 338

Hans Petter har 40 års erfaring som leder og eier av en rekke bedrifter. Hans fokus er innen HR og rekruttering, og har vært med på omstilling og utvikling for store og små bedrifter. Også etablert flere selskaper i Europa.

Hans Petter har hovedansvaret for leveranse av HR tjenester og rekruttering i Next1 AS. Han er sertifisert innen de fleste analyser som handler om teamutvikling, lederstiler, service ledelse, adferd og kommunikasjon. Han har særdeles gode resultater på å velge «rett person på rett plass». Har også stor forståelse/erfaring med at de forskjellige kulturer, altså humankapitalen som drivkraft, fremmer vekst og utvikling for selskaper.

Lise Ringen

Lise Ringenlise@next1.no – 91356373

Rekrutterer, Coach og Lederutvikler

Mer enn 30 års salgserfaring.
28 år i IKT bransjen hvorav 20 år i Telenor Norge AS, Business.
Ledererfaring, salgssjef Telenor Business Norway.
Kan vise til gode resultater innen salg og relasjonsbygging.
Lyttende, motiveres av å få til løsninger for kunder og medarbeidere.
Er en lagspiller, løsningsfokusert, innovativ og går lett inn i nye utfordringer.
Profesjonell Coach og Teamcoach fra Erickson Coaching Norge.
Medlem av International Coach Federation (ICF).
Strukturert og ryddig i min arbeidsform

Finance WordPress Theme Her skal det være copyright tekst Powered By WordPress