Optimal motivasjon bygger på behovene kompetanse, selvbestemmelse og relasjoner.

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Optimal motivasjon bygger på behovene kompetanse, selvbestemmelse og relasjoner.
0 Comments

 

image

Optimal motivasjon bygger på behovene kompetanse, selvbestemmelse og relasjoner, ifølge Edward L. Deci, en av verden fremste motivasjonsforskere.

Det finnes ulike former for motivasjon, og det viktigste skillet går mellom autonom motivasjon og kontrollert motivasjon.

Autonom motivasjon er motivasjon basert på selvbestemmelse, valgfrihet og lyst til å utføre en oppgave.

Kontrollert motivasjon er motivasjon som springer ut av forpliktelser, press og en følelse av å bli kontrollert.

Men det er den selvbestemte motivasjonen som gir de beste resultatene, hevder han, og viser til hundrevis av studier som bekrefter dette.

image

Når motivasjonen er selvbestemt, blir vi mer utholdende, mer fleksible og kreative, vi er interesserte i oppgaven og liker det vi gjør. Vi trives bedre, den psykiske helsen vår blir bedre og vi utvikler til og med bedre relasjoner til folk rundt oss.

Vi leverer dessuten bedre resultater når vi skal løse oppgaver der vi må bedrive selvstendig problemløsning underveis. Hvilket innbefatter de fleste oppgavene i dagens arbeidsliv.

Kontrollert motivasjon er kontrasten. Her motiveres vi av forpliktelser, press og kontroll. Det fører i noen tilfeller til at du løser rigide, rutinemessige, trinnvise oppgaver bedre, men utover dette er listen over negative effekter lang, ifølge Deci: Vi blir mer rigide i måten vi tenker på, vi opplever press og spenning, vi trives dårligere, får dårligere relasjoner til våre medmennesker og har dessuten en tendens til å ta den korteste veien til målet.

image

Kompetanse, autonomi og relasjoner
Deci og kollegene mener at den beste formen for motivasjon, den autonome motivasjonen, springer ut av tre grunnleggende psykologiske behov alle mennesker har: Vi har behov for å føle at vi har kompetanse, autonomi og relasjoner til andre mennesker.

– Folk har behov for å føle at de er kompetente. Hvis du konsekvent blir fortalt at du er inkompetent, går det ikke lenge før det går utover både trivselen og selvtilliten. Hvis du føler deg kompetent, har du det bedre med deg selv og har lettere for å bli interessert og involvert i oppgavene du skal løse, sier Deci.

I tillegg har vi behov for valgfrihet og tilhørighet. Vi mennesker trenger å føle at vi hører til i grupper. Vi trenger noen nære, meningsfulle, mellommenneskelige relasjoner.

image

– Vi mener at du er optimalt motivert når du får tilfredsstilt dine grunnleggende, psykologiske behov. Det vil si kompetanse, autonomi og relasjoner til andre, sier motivasjonsforskeren.

Categories: