Hvordan har det seg at noen av selgerne alltid har booket avtaler i god tid, mens andre «sliter»?

Hvordan har dere det internt på jobben? Egentlig?

Hvorfor er selger X alltid for sen til møtene?

Hvordan har det seg at noen av selgerne alltid har booket avtaler i god tid, mens selger Y sliter med å fylle avtaleboka si? 

Hvorfor slutter ikke selger Z når han åpenbart er misfornøyd med jobben sin?

Hvorfor sliter selger Æ med å oppnå salgsprognosene når hun alltid har full avtalebok og alltid er travel med kundebesøk?

Hvorfor får aldri kunde A ut finger’n og signerer kontrakten? Uansett hvor hardt jeg arbeider ser det ikke ut til at sjefen liker meg! Irritasjonsmulighetene er mange.

Stiller du deg slike spørsmål, tyder det på at du kan forbedre din evne til fleksibilitet i din personlige preferanse eller orientering. 

Du kan med fordel utforske dine handlingsstrategier og lete etter hvordan du kan oppnå flest mulige fordeler. Det er jo det kjøp og salg handler om. Så hvorfor ikke gjøre det samme på det personlige planet.

Hvordan du reagerer på dine opplevelser avhenger av dine preferanser. Hvis du en gang ble avvist på telefonen av en potensiell kunde, finnes det flere måter å reagere på.

Du kan bestemme deg for aldri mer å utsette deg for den slags ubehageligheter og slutte å ta kontakt med ukjente per telefon.

Uansett hva slags selger eller leder du måtte være, vil en slik beslutning virke hemmende i ditt yrkesliv.

Om du er telefonselger vil det få alvorlige konsekvenser.

Eller du kan riste det av deg;
Kunden hadde en dårlig dag. Ikke ta det personlig. Det er lettere å gjøre når du forstår de
fargekodede atferdsmønstrene. Samtidig kan du, uten å anklage deg selv, vurdere om du sa noe eller ordla deg annerledes sammenlignet med de vellykkede samtalene du har.

Du kan bruke enhver negativ erfaring som en investering til å bli enda bedre. Hver av disse strategiene vil gi vidt forskjellig resultat. Den første vil hemme ditt salg. Den andre vil fremme det.

Fleksibilitet er derfor nøkkelen til suksess.

Her finner du dine personlige mønstre.
Trinn 1
”Åtte mønstre preger oss”
1) Oppsøkende – Unnvikende mønster
2) Mulighetssøkende – prosedyresøkende
3) Nåtidsorientert – Fremtidsorientert
4) Indre referanseramme – ytre
referanseramme
5) Selvorientert – Fellesskapsorientert
6) Detaljorientert – Oversiktsorientert
7) Følelse – Analytisk orientering
8) Stabilitet – Endringsorientert

Lykke til.
Kay Ellingsen🍒

KayEllingsen.no

Next1.no

Hvordan har det seg at noen av selgerne alltid har booket avtaler i god tid, mens andre «sliter»?

Hvordan har dere det internt på jobben? Egentlig?

Hvorfor er selger X alltid for sen til møtene?

Hvordan har det seg at noen av selgerne alltid har booket avtaler i god tid, mens selger Y sliter med å fylle avtaleboka si? 

Hvorfor slutter ikke selger Z når han åpenbart er misfornøyd med jobben sin?

Hvorfor sliter selger Æ med å oppnå salgsprognosene når hun alltid har full avtalebok og alltid er travel med kundebesøk?

Hvorfor får aldri kunde A ut finger’n og signerer kontrakten? Uansett hvor hardt jeg arbeider ser det ikke ut til at sjefen liker meg! Irritasjonsmulighetene er mange.

Stiller du deg slike spørsmål, tyder det på at du kan forbedre din evne til fleksibilitet i din personlige preferanse eller orientering. 

Du kan med fordel utforske dine handlingsstrategier og lete etter hvordan du kan oppnå flest mulige fordeler. Det er jo det kjøp og salg handler om. Så hvorfor ikke gjøre det samme på det personlige planet.

Hvordan du reagerer på dine opplevelser avhenger av dine preferanser. Hvis du en gang ble avvist på telefonen av en potensiell kunde, finnes det flere måter å reagere på.

Du kan bestemme deg for aldri mer å utsette deg for den slags ubehageligheter og slutte å ta kontakt med ukjente per telefon.

Uansett hva slags selger eller leder du måtte være, vil en slik beslutning virke hemmende i ditt yrkesliv.

Om du er telefonselger vil det få alvorlige konsekvenser.

Eller du kan riste det av deg;
Kunden hadde en dårlig dag. Ikke ta det personlig. Det er lettere å gjøre når du forstår de
fargekodede atferdsmønstrene. Samtidig kan du, uten å anklage deg selv, vurdere om du sa noe eller ordla deg annerledes sammenlignet med de vellykkede samtalene du har.

Du kan bruke enhver negativ erfaring som en investering til å bli enda bedre. Hver av disse strategiene vil gi vidt forskjellig resultat. Den første vil hemme ditt salg. Den andre vil fremme det.

Fleksibilitet er derfor nøkkelen til suksess.

Her finner du dine personlige mønstre.
Trinn 1
”Åtte mønstre preger oss”
1) Oppsøkende – Unnvikende mønster
2) Mulighetssøkende – prosedyresøkende
3) Nåtidsorientert – Fremtidsorientert
4) Indre referanseramme – ytre
referanseramme
5) Selvorientert – Fellesskapsorientert
6) Detaljorientert – Oversiktsorientert
7) Følelse – Analytisk orientering
8) Stabilitet – Endringsorientert

Lykke til.
Kay Ellingsen🍒

KayEllingsen.no

Next1.no